L'Ajuntament i Fesord firmen un conveni de col·laboració

L'objectiu de l'acord és executar un programa de formació professional per a persones amb discapacitat auditiva
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y Fesord CV

Alacant, 26 de gener de 2016

 

El regidor de Recursos Humans, Carlos Giménez, i Carolina Galiana, vicepresidenta de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana FESORD CV han firmat conveni de col·laboració per a l'execució d'un Programa de Formació Professional per a persones amb discapacitat auditiva.

L'Ajuntament d'Alacant ha manifestat diverses vegades la seua preocupació per la problemàtica que afecta la comunitat de persones amb discapacitat, procurant adoptar mesures tendents a proporcionar-los una situació real d'igualtat d'oportunitats.

En aquest context, l'Ajuntament d'Alacant ha subscrit amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana un conveni de creació de Beques de Formació Professional per a persones sordes residents a Alacant.

La selecció de les persones que hagen de resultar adjudicatàries de la beca es farà per FESORD CV entre persones que disposen de certificat de discapacitat auditiva reconegut per l'administració pública, siguen majors d'edat i residents a Alacant.

La persona titular de la beca desenvoluparà la seua activitat formativa en els Serveis de l'Excm. Ajuntament d'Alacant que determine el Servei de Recursos Humans i les activitats que es programen aniran destinades a capacitar el becari o la becària per al millor desenvolupament de les aptituds, capacitats i competències que ostente, per a aconseguir facilitar-ne la inserció posterior en el món laboral.

El període de gaudi de la beca tindrà una duració de 9 mesos i mig durant l'any 2016, que comprendrà des de l'1 de febrer fins al 15 de novembre de 2016.