L'Ajuntament d'Alacant accepta l'ajuda FEDER de cofinançament ESTRATÈGIA DUSI

L'Alcaldia accepta la seua inclusió en la llista de beneficiaris de la 1a convocatòria estratègies DUSI
Imagen relacionada

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Alacant ha comunicat a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que accepta expressament la seua inclusió en la llista de beneficiaris de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) que seran cofinançades per mitjà del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 amb una ajuda per un import de 11.053.941,33 EUR per a la seua estratègia denominada DUSI Alacant Àrea Les Cigarrerres. L'Alcadia també comunica una declaració responsable de l'existència de crèdit suficient per a cofinançar les operacions que se seleccionen dins del Pla d'Implementació de l'Estratègia

Informació complementària