L'Ajuntament constitueix el comitè d'autoavaluació antifraude en l'EDUSI

Aquest nou òrgan verificarà els processos de selecció dels beneficiaris i la contractació dels projectes de l'EDUSI
Natxo Bellido

Alacant, dilluns 13 de març de 2017.- L'Ajuntament d'Alacant ha constituït avui el comitè d'autoavaluació antifraude en l'EDUSI Alacant-Àrea Les Cigarreras, un òrgan que verificarà els processos de selecció dels beneficiaris i la contractació per a complir amb totes les exigències de transparència en els projectes vinculats a l'EDUSI, tal com imposa la Unió Europea.

Al gener de 2016 l'Ajuntament va presentar la seua Estratègia DUSI Alacant-Àrea Les Cigarreres, en el marc de la convocatòria del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. El projecte va ser seleccionat i comptarà amb un finançament d'11.054.000 euros, que constitueixen el 50 per cent de la inversió total, i que caldrà complementar amb inversions també d'11 milions d'euros per part de l'Ajuntament, fins a sumar una inversió total de 22 milions d'euros.

El projecte permetrà transformar de forma integral l'àrea que s'estén entre els Castells de Santa Bàrbara i Sant Fernando, i preveu actuacions vinculades a les àrees municipals de Cultura, Ocupació, Medi ambient, Memòria Històrica i Democràtica, Turisme, Comerç i Inclusió Social.

Amb la resolució de concessió de les ajudes, es va formalitzar l'Acord de Compromís en Matèria d'Asunción de funcions per a la Gestió del FEDER, assumint l'Ajuntament totes les obligacions que corresponien de la convocatòria, la qual cosa implica sotmetre's a una Avaluació de Riscos de Frau per a l'EDUSI.

Per a afrontar amb garanties aquesta avaluació, que revisa totes les qüestions que afecten als processos de Selecció dels Beneficiaris i la Contractació, així com per a complir amb l'exigència de transparència en totes les fases de l'execució dels projectes vinculats a l'EDUSI que imposa la Unió Europea, l'Ajuntament ha decidit constituir el Comitè d'Autoavaluació AntiFraude de l'EDUSI ALACANT- Àrea Les Cigarreras.

L'Adreça d'aquest Comitè estarà a càrrec del Servei de Coordinació de Projectes, i formaran part del mateix les prefectures de servei i organismes autònoms següents: Servei de Coordinació de Projectes, Servei d'Intervenció, Servei de Contractació, Agència de Desenvolupament Local, Patronat Municipal de l'Habitatge, Patronat de Turisme.

"La implementació d'una política anti-frau, tal com es dicta des de la UE, és complexa i suposa un requisit fonamental per a la tramitació i gestió dels diferents projectes, programes i inversions associats al cofinançament del 50% que arreplega la DUSI.

Per açò, avui s'ha constituït el citat comitè per a facilitar el suport i coneixement de l'adreça de les àrees implicades en la gestió, ha indicat el regidor de Presidència i de Coordinació d'Àrees i Projectes, Natxo Bellido.

A més, afig l'edil, constituir aquest Comitè és "una oportunitat per a desenvolupar l'estratègia de Transparència i Participació Ciutadana per a la Ciutat d'Alacant que impulsem des de la Regidoria de Presidència, Coordinació d'Àrees i Projectes, per a tot l'Ajuntament, i que s'ha vist reflectida en els canvis i millores introduïts en el Portal de Transparència o en els treballs per a aprovar abans del final del present any amb una Ordenança de Transparència Municipal".