Iniciació a la Llengua i Cultura Valenciana

Nivell A1-A2 y C1
Curs valecià

Dins de la Formació de Persones Adultes s'imparteixen el Programa “Iniciació a la Llengua i Cultura Valenciana” integrat per cursos de Nivell A1-A2 i  C1, amb una temporalització de 60 hores cadascun d'ells. Ajustant-se a la normativa vigent de la Consellería d'Educació, Cultura i Ciència: Llei 1/95, de 20 de gener de 1995, que arreplega els criteris generals d'actuacions en la formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana.

Decret 220/1999, del Govern Valencià, que regula els programes formatius de la Llei anterior, i la Resolució de 20 de setembre de 2007 de la secretaria autonòmica d'Educació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes, sent l'Ajuntament la institució veladora del seu compliment.

CURSOS GRATUÏTS.

Oferta de cursos: (en funció de la demanda es determinaran els nivells a impartir)
Nivell-A1-A2
Nivell- C1

Nivell- C1 (estudiantes de 18 a 25 años).

ELS CURSOS S’IMPARTIRÁN

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Centre de Recursos Educatius Municipal
C/ Pare Mariana nº19
Telf.: 965 14 38 43

​CURS/NIVELL

NIVELL   A1-A2

Dilluns i dimecres
19:00 a 21:00h

NIVELL  C1 (Estudiants 18 a 25 anys)

Dilluns i dimecres
19:00 a 21:00h

NIVELL C1

Dimarts i dijous

19:00 a 21:00h

INICI:  FEBRERO 2022

DATA DE SOL·LICITUD

DEL 20 DE DESEMBRE DE 2021 FINS Al 14 DE GENER DE 2022

Les sol·licituds, dirigides a l'Excm. Ajuntament d'Alacant, es presentaran per seu electrònica del Registre General de l'Ajuntament d'Alacant en el següent enllaç:

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=ca&texpcod=ED04&use...

Documentació a aportar en format pdf copia del dni, passaport, nif o un altre document que acredite la identitat.

Els estudiants aportaran matrícula o certificat dels estudis que estan realitzant

La selecció dels admesos es realitzarà per rigorós ordre d'entrada (data / hora).

Les comunicacions als admesos es faran per e-mail.

La llista d'admesos es publicarà el 24 de gener en aquesta pàgina web
 

Informació complementària