Habitatge cedeix a Acció Social un pis per a persones sense sost de llarga durada

El programa Housing First per a persones que porten llargs períodes vivint en el carrer, inclou una labor d'acompanyament per un equip interdisciplinari
Programa para sin techo de larga duración

 

La Regidoria d'Acció Social i el Patronat Municipal de l'Habitatge signen un acord per a la cessió d'un habitatge d'ús individual, destinat a persones sense sostre en situació de cronicitat, a través del programa Housing First, que posa l'accent en la intervenció, ja que es dirigeix a proporcionar un habitatge amb caràcter estable al mateix temps que es duu a terme una labor d'acompanyament per un equip interdisciplinari.

La regidora d'Acció Social, Julia Angulo, ha assenyalat que es tracta d'una iniciativa complementària a l'excepcional labor que presten diferents agents implicats en l'atenció a persones sense sostre, entre ells, el desenvolupat pel Centre d'Acolliment i Inserció per a persones sense llar (CAI), centre de referència des de la seua obertura en 2002. L'edil ha explicat que al costat dels serveis que presta el CAI “que experimenta una ampliació i millora constant”, el col·lectiu de persones sense sostre que roman en una situació crònica, al no arribar a incorporar-se als recursos d'atenció disponibles, “compte ara amb un més”.

L'experiència en l'atenció a persones sense llar desenvolupada pel Centre d'Acolliment i Inserció per a persones sense llar i l'experiència del Patronat Municipal de l'Habitatge, en l'abordatge de l'exclusió residencial, permet l'engegada aquest projecte, seguint les bones pràctiques que s'estan duent a terme en altres ciutats d'àmbit nacional i europeu, i les recomanacions arreplegades tant en la Conferència Europea sobre sinhogarismo (Brussel·les 2010) com en l'Estratègia Nacional Integral per a persones sense llar 2015-2020.