Experiències locals en matèria de qualitat

La Regidoria de RRHH coneix experiències per a millorar la qualitat en la gestió municipal
Experiencias locales en materia de calidad

Alacant, 15 de març de 2016

Representants del Departament de Qualitat de la Regidoria de Recursos Humans assistix a Madrid al Seminari 'Smat Cities en la práctica' organitzat per la Fundació Socinfo (Societat de la Informació) .

El Seminari ha permés compartir propostes amb altres ajuntaments i administracions i conéixer de primera mà experiències locals de projectes innovadors per a la millora en la qualitat de la gestió municipal.