Convocatòria Subvencions de Sensibilització i Educació

Dirigida a ONGD del municipi d'Alacant.
Anagrama de la Concejalía

Amb data 17 de juliol s'ha publicat en el BOP d'Alacant l'extracte de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, DIRIGIDA A ONGD DEL MUNICIPI D'ALACANT, d'aquest any 2020.

Així mateix, s'ha anunciat la publicació en l'apartat "Subvencions" del web de l'Ajuntament d'Alacant (https://www.alicante.es/es/subvenciones).

La convocatòria va ser aprovada per la Junta de Govern Local el passat 21 de juliol i el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el BOP.

Adjunts a la direcció es troben els documents integrants de la convocatòria (Bases i Annexos).

 

IMPORTANT: tota documentació o comunicació haurà de presentar-se a través del Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Alacant, especificant-se l'àrea de COOPERACIÓ com a destinació.

Per a qualsevol dubte, quedem a la seua disposició en aquesta adreça de correu electrònic: programa.cooperacion@alicante-ayto.es i també en el telèfon: 965 230 267.