Convocatòria de subvencions a Associacions en l'àmbit dels Serveis Socials any 2017

Obert termini de Convocatòria de Subvencions a Associacions en l'àmbit dels Serveis Socials del municipi d'Alacant, any 2017.
Convocatòria Subvencions a Associacions 2017

L'Ajuntament d'Alacant publica anualment una convocatòria de subvencions adreçada a les associacions en l'àmbit dels serveis socials que desenvolupen la seva tasca al municipi, fent front de manera conjunta a condicions de vulnerabilitat, exclusió i pobresa, amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa i més inclusiva per a tothom.

Les subvencions a l'empara de la present convocatòria afavoriran la diversificació de recursos socials al municipi, de manera que puguin generar-se respostes eficaces a la realitat social en constant evolució. Per tant, tots els projectes que es presentin s'emmarcaran en algun dels següents àmbits d'intervenció:

  • Atenció a situacions de vulnerabilitat i / o exclusió social.
  • Atenció a persones grans i dependents.
  • Atenció a la família i infància.
  • Drogodependències i trastorns addictius (exclusió, vulnerabilitat i inserció sociocomunitària i laboral).
  • Atenció a la discapacitat.
  • Acció Comunitària

El termini de presentació finalitzarà el dia 24 de juliol de 2017, inclusivament.

Informació complementària