El Consell Rector de l'ALDES aprova un pressupost d'1,7 milions per a 2017

Els comptes d'enguany creixen un 18% i incideixen en els programes de suport als col·lectius vulnerables i al foment de la innovació empresarial
consell_rector_aldes_pressupostos

Alacant, dimecres 1 de març de 2017.- El Consell Rector de l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (ALDES), reunit avui en sessió extraordinària, ha aprovat amb el suport majoritari de tots els seus membres, --excepte els de el PP, que s'han abstingut-- el pressupost per al present exercici de 2017, que ha crescut un 18% respecte al de 2016, fins a aconseguir a 1.779.269 euros.

La regidora d'Ocupació i presidenta de l'ALDES, Sonia Tirado, ha mostrat la seua satisfacció pel suport rebut als comptes de l'Agència Local, uns comptes que han vist augmentada un 18 per cent l'aportació general de l'Ajuntament, en una clara demostració de l'aposta de l'actual govern del canvi per la creació d'ocupació a Alacant.

Sonia Tirado ha remarcat que el pressupost de l'ALDES està dissenyat amb el propòsit de reforçar les polítiques de formació i inserció laboral de les persones en situació de desocupació d'Alacant, i especialment millorar la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables en matèria d'ocupació, a més de potenciar els sectors econòmics emergents --com són les indústries culturals i creatives, l'Economia Digital i la innovació-- i de fomentar l'emprenedoria empresarial amb apostes d'especial calat com la creació d'una Ciutat de l'Emprenedoria innovadora en l'antic Escorxador Municipal.

El pressupost per a 2017 contempla destinar un total de 295.535 euros al programa de Foment de l'ocupació, és a dir, a les despeses generals de l'Agència Local per al desenvolupament de la seua activitat, així com les despeses dels programes específics per a formació, orientació laboral, el Pla d'Ocupació Jove i el Pla Integral Zona Nord.

El programa de Desenvolupament empresarial rebrà 356.600 euros per a sufragar les despeses de les actuacions integrades dins dels Vivers d'empreses i industrials, inclòs l'arrendament de les oficines del viver d'empreses en Mercalicante, així com les despeses del lloguer de les instal·lacions del Centre d'Emprenedors i de la seua activitat. En aquest programa s'inclou la previsió de despesa per a la redacció del projecte tècnic de la citada Ciutat de l'Emprenedoria.

En aquest sentit, cal destacar l'augment del 468% en la partida dedicada a 'Estudis i Treballs Tècnics', passant de 50.000 a 234.000€, principalment per la redacció del projecte tècnic de l'antic Escorxador Municipal, per import de 175.000 euros.

Així mateix, registra una pujada destacada del 47% també el Capítol 2 de despeses, que passa de 443.159€ en 2016 a 652.135€ en 2017. Aquest increment permetrà reforçar les actuacions en matèria de foment de l'ocupació i desenvolupament empresarial.

Les transferències corrents també han experimentat un increment del 30%, passant de 122.004€ en 2016 a 159.005€ en 2017. D'aquesta quantitat, es consignarà una partida de 100.000 euros per a 'Transferències corrents a Entitats Socials sense ànim de lucre'. A més, la resta estarà destinada a subvencionar diferents programes d'APSA, Fundació Secretariado Gitano, Cruz Roja, Fundación Laboral de la Construcción i Universitat d'Alacant.