Aprovat el reglament que donarà lloc a la creació del Consell d'Igualtat d'Alacant

L'edil María José Espuch ha presidit hui la Comissió d'Igualtat en la qual s'ha aprovat l'esborrany del Reglament del nou Consell Local d'Igualtat
Comissió d'Igualtat

   Alacant, dimecres 10 de maig de 2017.- L'Ajuntament d'Alacant, a través de la Comissió Específica Igualtat que presideix la regidora d'Igualtat María José Espuch, ha aprovat hui l'esborrany del reglament que donarà lloc a la creació del Consell d'Igualtat de la Ciutat d'Alacant, que treballarà per a impulsar la igualtat efectiva de gènere en tots els àmbits municipals, combatent qualsevol discriminació per raó de sexe o identitat sexual.

La reestructuració de la Comissió va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Alacant i respon als canvis en matèria d'Igualtat introduïts amb l'arribada de l'actual equip de Govern, que va crear una Regidoria d'Igualtat pròpiament aquesta el personal de la qual ha assumit les competències per a impulsar la participació de les dones en els processos de presa de decisions en les mateixes condicions que els homes.

La regidora María José Espuch ha recordat que aquesta Regidoria s'ha marcat amb caràcter prioritari l'objectiu d'elaborar l'I Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2016-2020, i per a açò, és necessari donar participació a les organitzacions de dones de la ciutat d'Alacant que han treballat a favor de la igualtat de gènere i pel reconeixement dels seus drets.

A més, l'edil ha apostat per convidar a participar en aquest procés a totes aquelles associacions, entitats i col·lectius entre els objectius dels quals, accions i programes, es trobe la superació del sexisme, l'eliminació de totes les formes de violència i discriminació per raó de sexe, la coeducació o uns altres que tinguen com a finalitat una societat igualitària.

D'acord amb el Reglament aprovat hui, entre les funcions que tindrà assignades el Consell d'Igualtat es troba el foment de la participació directa de les entitats, la promoció de l'associacionisme de les diferents associacions i iniciatives dins d'aquest àmbit, l'assessorament i valoració dels assumptes que present l'Ajuntament i que pogueren tenir incidència en les polítiques municipals de promoció de les dones i la igualtat de gènere, així com el disseny de propostes i col·laboració en l'elaboració i seguiment del citat Pla de Municipal d'Igualtat.

Així mateix, la composició del Consell inclourà a representants de tots els grups polítics, representants de la Regidoria d'Igualtat, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat d'Alacant, la Diputació Provincial, organitzacions sindicals amb representació municipal, i organitzacions empresarials i d'associacions i entitats que treballen en aquest àmbit amb els mateixos objectius que persegueix el consell, inclosa la defensa dels drets de les persones LGTBI.

També podran participar en aquest Consell Local d'Igualtat a títol individual persones expertes i personalitats de reconeguda valia dins de l'àmbit de la igualtat de gènere i els drets de les dones per a l'assessorament en temes específics i concrets.