Ajudes per a la promoció del valencià en els comerços

Ajudes destinades a les empreses, comerços i indústries que realitzen activitats de promoció del valencià
Ajudes promoció del valencià en els comerços

El DOCV de 12/03/2015 convoca estes  ajudes  dirigides a subvencionar i premiar la realització de projectes de normalització i d'activitats de promoció del valencià realitzades abans del 30 de setembre de 2015.

Podran optar a les ajudes les entitats de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, constituïdes com a empreses, comerços i indústries.

El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'1 de juny de 2015 i finalitzarà el 30 de setembre de 2015.

Informació complementària