Sol·licitud d'acompanyament a grups escolars amb bici per la Policia Local

Condicions generals i altres observacions

  • La sol·licitud es realitzarà amb quinze dies d'antelació a la data prevista per a l'activitat.
  • Cal presentar itinerari especificant: origen, recorregut i destinació. Amb el consegüent pla adjunt.

A través d'aquest formulari pot sol·licitar l'acompanyament a grups escolars amb bici per part de la Policia Local d'Alacant.

Dades del centre d'ensenyança sol·licitant
Docent
Alumnat
Preferentment secundària, batxillerat i cicles formatius
Màxim 40 alumnes
Activitat
Dies laborables, excepte dijous
En horari lectiu
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg pdf.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades