Regidoria de Participació Ciutadana i Partides Rurals

Les funcions d'aquesta regidoria són: planificar, gestionar i controlar les qüestions relatives a l'associacionisme veïnal. Estudiar, planificar i gestionar totes les qüestions relatives a la participació ciutadana. Mantenir i promoure les relacions amb les Associacions de Veïns del municipi i Juntes de Districte. Supervisar l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. Tramitar, gestionar i controlar les subvencions a atorgar a les Juntes de Districte i Associacions declarades d'interès municipal. Prestació de serveis diversos als ciutadans a través de les Regidories de Districte, i aquelles altres funcions establides en el Reglament de Participació Ciutadana o que es precisen relacionades amb el moviment veïnal.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Telèfon: 
965365282
965365283
965365285
965365286
965365287