Regidoria d'Immigració

La Regidoria està constituïda com a pont intercultural entre la població originària de la ciutat i la població d'origen i/o nacionalitats estrangeres, així com per a vetlar per la garantia de drets i deures de les persones estrangeres residents a la ciutat d'Alacant, davall els principis rectors d'igualtat i no discriminació, de vinculació dels poders públics, de solidaritat, d'interculturalitat, i de transversalitat. Desenvolupa la competència municipal respecte dels col·lectius immigrants, emigrants retornats, asilats i refugiats.

La voluntat política és prioritzar les mesures de promoció de la convivència ciutadana a través del coneixement mutu, la tolerància i el respecte a la diversitat, afavorint polítiques inclusives i efectives de participació cívica, social, econòmica i cultural mitjançant actuacions com:

- El disseny i la implementació de programes d'informació i assessorament, per a garantir l'accés als serveis públics en condicions d'igualtat.
- La promoció de convocatòries de diferents línies de subvencions.
- L'atenció a les demandes generades per les importants crisis migratòries dels últims temps.
- El suport al complex entramat d'Entitats del Tercer Sector (Associacions d'Immigració i Associacions d'Asil i Refugi).

Per a això, compta amb el suport d'estructures rellevants de la Regidoria, com els serveis de l'Oficina d’Atenció a Persones Migrades, Pangea i el Consell Local d'Immigració, que es constitueix com a òrgan consultiu especialitzat de participació en la matèria.

Oficina d'atenció a les persones migrades, Pangea.

 • Cita prèvia Pangea Nord: 965 127 347 (Plaça  d’Alger, 5 - 2n)
 • Cita prèvia Pangea Centre: 965 203 264 (C/ Cervantes, 3 planta baixa)

Contacte de la Regidoria

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Telèfon: 
965230267
 • María Conejero
  Adjudicat el servei d'atenció a migrants
 • María Conejero
  2 OFICINES DE TRAMITACIÓ PER A IMMIGRANTS
 • Informe de Arraigo
  Informe Arrelament Social