Regidoria d'Immigració

Aquesta Regidoria és un espai de trobada i està constituïda com a pont intercultural entre Alacant, ciutat d'acollida, i els nous ciutadans, per a garantir els drets i deures de tots i la cohesió social dels nostres barris.

És voluntat política prioritzar les mesures de promoció de la convivència ciutadana a través del coneixement mutu, la tolerància i el respecte a la diversitat, dissenyant programes d'informació i assessorament per a garantir l'accés als serveis públics en condicions d'igualtat i afavorint polítiques inclusives i efectives de participació cívica, social, econòmica i cultural.

Seguint aquests criteris són estructures rellevants de la Regidoria: Servei PANGEA (Oficina d'Atenció a Persones Migrades) i el Consell Local d'Immigració.

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Telèfon: 
965230267