Regidoria de Coordinació de Projectes

La missió principal d'aquest Servei, delegada per l'Alcaldia-Presidència, consistix en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació, si és el cas, dels projectes de caràcter tecnològic, social i cultural, que afecten diversos serveis , i l'Alcaldia en considere prioritari l'impuls; amb la coordinació que siga necessària, tant amb altres serveis municipals, com amb altres administracions públiques o entitats privades.

També du a terme l'elaboració, la coordinació i el seguiment de Plans Integrals d'Intervenció, a partir de les propostes elaborades des dels diferents serveis municipals. 

Contacte de la Regidoria

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Ubicación provisional