Regidoria de Comerç i Hostaleria

La Regidoria de Comerç té com a objecte crear una infraestructura comercial innovadora/ competitiva i potenciar la ciutat com a destinació de compres. Les seues funcions són les de informació i assessorament al ciutadà en matèries que afecten l'activitat comercial, els horaris, el mapa comercial, les guies de comerç, etc., per mitjà d'atenció online comercio@alicante.es, telefònica i presencial. Desenvolupament d'activitats de promoció comercial i de programes de revitalització urbanocomercial. Tramitar expedients que hagen de ser objecte d'acords municipals. Elaborar estudis, informes i propostes. Canalitzar iniciatives, suggeriments, problemàtica o necessitats en el sector comercial. Gestionar el Consell Local de Comerç d'Alacant. Generar i col·laborar en esdeveniments. Captació i gestió de finançament externa: subvencions, convenis, col·laboracions.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cervantes
3
03002
Telèfon: 
965149086
965149411
  • Horarios y festivos
    Festius amb obertura comercial a Alancant