Continguts - Regidoria de Comerç i Hostaleria

Horarios comercio C.V.-estado de alarma
NORMATIVA EN VIGOR LLEI 3/2011, DE 23 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DIUMENGES I FESTIUS AMB ACTIVITAT COMERCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021 HORARI GENERAL -L'...
El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística. El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (...
Tramitació de sol·licituds: Servici Territorial de Comerç i Consum d'Alacant. C/ Rambla Méndez Núñez, 41. Tel: 012