Continguts - Regidoria de Comerç i Hostaleria

Establiments comercials amb llibertat d'horaris Zones de gran afluència turística Zona centre d'Alacant La resolució de la Direcció General de Comerç i Consum de data 25/01/2013, publicada en el DOCV...
El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística. El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (...
Tramitació de sol·licituds: Servici Territorial de Comerç i Consum d'Alacant. C/ Rambla Méndez Núñez, 41. Tel: 012