PAC Lucentum. Urbanisme Comercial

  • El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística.
  • El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (PAC-Lucentum) es va elaborar el 1998.
  • Va ser reconegut pel Ministeri d'Economia  com a projecte singular per l'exhaustiva anàlisi de l'activitat comercial realitzada.
  • Ha significat un esforç sense precedents a l'hora d'analitzar i planificar la interrelació comerç-territori-espai urbà a Alacant.
  • A partir d'una fase de diagnòstic, realitza un estudi exhaustiu de l'oferta i dels distints aspectes que incidixen en l'activitat comercial i en la funcionalitat de la trama urbana
Informació complementària