Regidoria d'Acció Social

La Regidoria d'Acció social atén les necessitats bàsiques de les persones que momentàniament no les puguen cobrir per elles mateixes. La finalitat última és afavorir la integració social evitant-ne al màxim l'exclusió. L'atenció es presta des dels centres socials, distribuïts en diferents barris de la ciutat, acostant d'aquesta manera l'Administració a la ciutadania.

Un altre vessant és el preventiu, a fi d'evitar els problemes socials abans que aquests es produïsquen. Treballem la prevenció amb menors, adolescents, persones majors i la comunitat en general.

Tot això, amb el fi últim de treballar per una societat inclusiva en què tots i totes tinguen cabuda.

Contacte de la Regidoria

Avenida
De la Constitución
1
03002
Telèfon: 
965149417
Fax: 
965149446