Alcaldia Presidència

En Alcaldia, es promouen, s'organitzen i es gestionen els actes institucionals de l'agenda del Sr. alcalde, així com tots aquells actes protocol·laris d'altres regidories que s'organitzen als salons de la Casa Consistorial. Es coordinen les visites particulars del Saló Blau i el Saló de Plens.

Entre altres funcions, és la dependència encarregada de la gestió i coordinació de l'agenda per a la celebració de matrimonis civils a l'Ajuntament. És també la responsable de la gestió i l'organització de rodes de premsa, a través del seu Gabinet de Premsa, i de la programació del servei del fotògraf municipal.

Contacte de la Regidoria

Calle
Jorge Juan
1
03002
Telèfon: 
965149118
965149119
Fax: 
965149233
  • Escudo Ayuntamiento de Alicante
    Registre d'ús de vehicles oficials
  • Salón azul del Ayuntamiento de Alicante
    Matrimonis en forma civil a l'Ajuntament