Imagen relacionada

Equipaments - Seguretat ciutadana

Equipaments de seguretat ciutadanaPolicia local

Caserna Brigada de Trànsit
Caserna Joan XXIII (Policia de Barri)
Quarter del Parc de les Avingudes (Policia Unitat Especial de Serveis)

Equipaments de seguretat ciutadanaPolicia local, Oficines tramitadores

Depòsit de Vehicles (Bacarot)
Depòsit Municipal de Vehicles (Babel)
Dependències Telèfon Seu de la Policia Local. (Central Telefònica) 965107200 Oficina d'Objectes Trobats 965149969 Informes S.A.C 965232805/6 Grafitis/Imatge Urbana 965149966 Unitat Administrativa 965149509 Unitat Administrativa (FAX) 965149513 Atestats/Policia Judicial de Trànsit 965149501 Atestats...

Equipaments culturals, Recursos educatius

Vista circuito tráfico
El Parc Infantil de Trànsit d'Alacant En l'actualitat la nostra civilització no podria entendre's sense el trànsit, però al mateix temps que un gran avanç de la humanitat, la utilització dels vehicles s'ha convertit en un problema molt important en la nostra societat, fonamentalment a causa d'una...