Equipaments - Regidoria de Mercats

MercatsMercats ambulants

Mercadillo de Babel
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Pardo Gimeno, Asil i Guillén de Castro, s'instal·len un màxim de 507 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic...
Mercadillo de Benalúa
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Carratalá, Alberola i Arquitecte Guardiola, amb un màxim de 307 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic: De...
Mercat ambulant Carolinas
El seu perímetre es troba comprès entre els carrers Sant Benito, Manuel Senante, Doctor Nieto i Polavieja, amb un màxim de 185 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraren el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al...
Mercadillo de Gran Vía-Teulada
Superfície de venda de 15.450 m². Disposa de 373 llocs. Dies d'instal·lació i funcionament: Dijous i dissabte, llevat que siguen festius, i en aquest cas se celebraran el dia anterior hàbil. Horari de venda i atenció al públic: De 08.00 a 14.00 hores.

MercatsMercats d’abastiments

Mercado Central
Inaugurat en 1921 amb una superfície de venda de 5.500 m². Disposa de 291 unitats comercials.
mercat babel
Inaugurat en 1982 amb una superfície de venda de 2.638m². Disposa de 37 unitats comercials (posats/casetes) i 15 locals.
mercat benalua
Inaugurat en 1947 amb una superfície de venda de 470 m². Disposa de 40 unitats comercials (posats/casetes).
Mercado de Carolinas
Inaugurat en 1958 amb una superfície de venda de 800 m². Disposa de 46 unitats comercials (posats/casetes).

Oficines tramitadores

Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Cervantes'
Telèfon: 965148109 Email: departamento.mercados@alicante.es