Imagen relacionada

Equipaments - Arxiu Municipal

Equipaments culturalsBiblioteques

Crónica de Vicente Bendicho
És una biblioteca de consulta pública, no hi ha préstec, que oferix un interessant fons bibliogràfic que es basa, fonamentalment, en temes alacantins, relacionats amb aspectes socials, econòmics, geogràfics i culturals. Comprén al voltant de 10.000 títols, amb un total de 12.000 publicacions, entre...

Equipaments singulars

Imagen relacionada
L' Arxiu Municipal d'Alacant (AMA) és un Servici General de l' Administració Municipal, les funcions del qual són les de rebre, conservar i servir els documents de la mateixa institució i als ciutadans. Així, té dos objectius clars: La difusió de la història local a través de la consulta dels seus...