Imagen relacionada

Enlaces - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Administració General de l'Estat

Administració General de l'Estat.

Aeroport Internacional Alacant-Elx

Aeroport Alacant-Elx. Informació sobre les instal·lacions de l'aeroport. Destins. Horaris d'Arribades i Eixides dels vols. Companyies Aèries que operen des de l'Aeroport d'Alacant-Elx.

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d'Alacant

L'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social és un organisme autònom de l'Ajuntament d'Alacant per a la promoció de polítiques de desenvolupament econòmic per a la ciutat. Orientació i assessorament en la recerca d'ocupació, cursos de formació, creació d'empreses....

Aigües d'Alacant

Aigües d'Alacant oferix a través de la seua pàgina web informació sobre les grans obres en execució en la ciutat d'...

Autoritat Portuària d'Alacant

Autoritat Portuària d'Alacant.

Butlletins Oficials

Accés a tots els Butlletins Oficials d'Espanya

Cambra de Comerç d'Alacant

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d'Alacant és una institució de dret públic i àmbit provincial, intermediària entre les empreses i l'Administració, sent l'única Corporació d'estes característiques regida i dirigida democràticament pels propis...

Centre d'Associacions i Voluntariat d'Alacant

Centre d'Associacions i Voluntariat d'Alacant

Diputació Provincial d'Alacant

Diputació Provincial d'Alacant.

Estació d'Autobusos d'Alacant

Estació d'Autobusos d'Alacant. Informació sobre les instal·lacions de l'estació. Destins. Línies i horaris.

Estació Renfe Alacant Termino

Estació Renfe Alacant Termino

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana.

Govern Obert

L'Ajuntament d'Alacant reforça el compromís de transparència del govern de la ciutat proporcionant a la ciutadania informació sobre la corporació municipal, participació ciutadana, informació economicofinancera, contractacions i costos dels serveis públics, convenis i...

Llista de carrers dels Serveis Socials

Llista de carrers dels Serveis Socials de la ciutat d'Alacant (Equips Socials de Base i Centres Socials).

Objectes Perduts Ajuntament d'Alacant

Formulari de recerca de 'Objectes Perduts' habilitat per la Policia Local de l'Ajuntament d'Alacant.

Oficina d'atenció a les persones migrades 'Pangea'

El Servici (PANGEA, Oficina d'atenció a les persones migrades) és un recurs de la Regidoria d'Immigració per a l'acollida, informació i assessorament a la població immigrant resident en la ciutat d'Alacant.

 

 

Oficina d'Informació Urbanística

L'Oficina d'Informació Urbanística és una dependència que atén les consultes verbals del públic, facilita a este l'examen d'expedients, l'obtenció de plans i la resta d'aspectes de les relacions directes amb ciutadans en assumptes no complexos.

 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Alacant

Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets.

Oposicions Ajuntament d'Alacant

Informació de les convocatòries d'oposicions, bases, dates de presentació d'instàncies, llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, dates de realització d'exàmens i resultats finals del procés opositivo.

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant és l’organisme autònom municipal encarregat de la promoció i difusió turística de la ciutat com a destinació turística en mercats nacionals i estrangers. Entre les seues funcions principals es troben; l’assistència a fires...

Perfil de Contractant Ajuntament d'Alacant

El 'Perfil de Contractant' és un servici que es difon a través d'Internet des de la pàgina web de l'Ajuntament, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (hui art. 53 del Text Refós de l'esmentada Llei, aprovat mitjançant un Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de...

Pla d'Itineraris Ciclistes d'Alacant

La Regidoria de Mobilitat presenta el Pla d'Itineraris Ciclistes d'Alacant.

Accedix al Pla-Guia ...

Pla de Ciutat 2017-2025

El Pla de Ciutat 2017-2025 és un Pla Estratègic de Ciutat des d'una òptica global, que integra de manera consensuada els objectius i actuacions necessàries per a la millora i transformació d'Alacant, basant-se en una visió compartida sobre el model de ciutat desitjat per la...

Qualitat i estat de les platges d'Alacant

Qualitat i estat de les platges d'Alacant 

Regidories de l'Excm. Ajuntament d'Alacant

Regidories de l'Excm. Ajuntament d'Alacant

Seguretat Social

Seguretat Social.

Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)

La missió del Servef és treballar per i per a l'ocupació, oferint als ciutadans de la Comunitat Valenciana la possibilitat de millorar-ne la capacitació professional i la promoció individual, per a la incorporació, el reingrés o el manteniment en el mercat laboral i a les...

Subdelegació del Govern a Alacant

Subdelegació del Govern a Alacant

Tauler d'Anuncis i Edictes Ajuntament d'Alacant

Des del Registre Municipal de l’Ajuntament s’informa dels anuncis i edictes municipals en període d’exposició pública. Polse sobre l’extracte de l’anunci per obtindre el document PDF que conté l’anunci complet, el qual inclou, si és procedent, el període d’al·legacions...

Tram Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) . Informació sobre TRAM Alacant (Línies, parades, horaris, avisos, atenció al client, etc) 

Vectalia Mobilitat

Vectalia Mobilitat i la Regidoria de Mobilitat, Accessibilitat i Seguretat de l'Ajuntament d'Alacant oferixen en la seua pàgina web...