Enlaces - Regidoria de Sanitat

Agència de Seguretat Alimentària

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Pròximes donacions a la província d’Alacant

Diari de la Seguretat Alimentària

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana

Ministeri d'Agricultura i Pesca

Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal