Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere