Pla acústic municipal d’Alacant

Mapa estratégico de ruido de Alicante

El Pla Acústic Municipal (PAM) d'Alacant està constituït per un mapa estratègic de soroll que representa gràficament el nivell de soroll ambiental en una àrea i un moment determinats i per un programa d'actuació o pla d'acció, la finalitat del qual és proposar les mesures correctores i preventives necessàries per a atenuar o disminuir els possibles nivells de contaminació acústica existents al municipi; tot això, amb l'objectiu final de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

En compliment del que disposa l'article 15 del Decret 104/2006 de 14 de juliol, de Planificació i Gestió en matèria de Contaminació Acústica, el present Pla Acústic Municipal, informa dels resultats d'exposició de població i els gràfics dels mapes i també de les mesures previstes en el programa d'Actuació.

 

Tipo de documento: 
Plans municipals
Informació complementària