Memòria avaluativa 2016 Regidora d´Inmigració

Memòria anual 2016 Regidoria d'Immigració

Primera Memòria Avaluativa de la Regidoria que conté una part explicativa dels
diferents programes i projectes desenvolupats durant aquesta anualitat. A més, hem analitzat els següents conceptes avaluatius de cadascun, en la mesura que siga possible, per a obtindre un resultat global de tot l'any.

Els conceptes avaluatius utilitzats són els següents:

a) Coordinació:
• Coordinació de transversalitat informativa, entesa com l'intercanvi d'informació
que NO implica acords entre les parts.
• Coordinació de transversalitat participativa, entesa com l'intercanvi d'informació que SÍ que implica acord entre les parts.
• Coordinació de transversalitat cogestionada, entesa com:
◦ Intercanvi d'accions al si d'un projecte
◦ Construcció de sinergies.

b) Indicadors:
• Quantitatius, que quantifiquen els fets singulars
• Qualitatius, que suposen una projecció conceptual dels fets singulars.

c)Valoración/Interpretació:
• Entesa com el significat de la utilitat i del conjunt de qualitats del procés
• i el significat de la insuficiència o incapacitat del conjunt de qualitats del procés.

 

 

 

Tipo de documento: 
Memòries