Imagen relacionada

Documents - Comerç, Consum i Sanitat

Instruccions i normes

Condicions sanitàries mínimes per a la realització de determinades activitats Venda ambulant de masses fregides i altres productes semblants. Forns, pastisseries, confiteries, brioxeries i...

Recomanacions i consells

Les intervencions orientades al control de plagues urbanes constituïxen un instrument bàsic de salut pública i higiene ambiental , context en què han d'orientar-se, a fi que no es convertisquen en...
Decàleg del consumidor d'aliments Conservació d'aliments Emmagatzemament dels aliments Animals domèstics Consells i mesures preventives contra la grip aviària en l'àmbit municipal
Informació sobre malalties produïdes per toxiinfeccions alimentàries i recomanacions per a hostalers i particulars en matèria d'higiene dels aliments per a evitar riscos de toxiinfeccions...

Altres documents

Esta guia, en format paper, ha sigut realitzada per a promoció del comerç amb motiu de l'arribada de l'AVE a Alacant, s'entrega als viatgers amb destí Alacant. En el seu interior es poden trobar...
Relació d’associacions de comerciants de la ciutat d’Alacant: presidents, direccions, telèfons, contacte.