Directori Municipal - Servici d'Educació

Contacto

Telèfon: 
965233948
965233949

Ubicación

Calle
Maldonado
9
03002

El Servici d'Educació té com a missió col·laborar amb les administracions educatives en totes aquelles matèries que les lleis i normes de l'Estat i la Comunitat Autònoma encomanen a l'Ajuntament en matèria d'educació, i en concret, participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, amb la prevenció de l'absentisme escolar, obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, coordinar els mitjans personals destinats a la vigilància dels centres docents públics d'educació infantil, primària, especial i d'adults i realitzar i fomentar activitats complementàries, tant per als escolars com per a la comunitat educativa de la ciutat, de manera directa o en col·laboració amb altres administracions o entitats.

El Servici d'Educació s'estructura en els òrgans i departaments següents:

  • ​Òrgan d'Escolarització i Participació Educativa
  • Òrgan d'Activitats Educatives i Formació
  • Departament Tècnic de Prevenció de l'Absentisme Escolar
  • Escoles Infantils
  • Unitat de Prevenció Comunitària. Telèfon: 965293571