Directori Municipal - Servici d'Alcaldia

Contacto

Telèfon: 
965149106
965149118
965149119

Ubicación

Calle
Calle Jorge Juan
1
4
03002

El Servici d'Alcaldia té com a missió principal servir de suport organitzatiu a l'activitat de l'alcalde/essa, així com en la gestió de la seua imatge i relacions públiques, a més de les funcions de direcció estratègica i màrqueting.

El Servei d'Alcaldia s'estructura en les unitats següents: 

  • SECRETARIA D'ALCALDIA
  • GABINET DE PROTOCOL
  • GABINET DE PREMSA I IMATGE
  • CONDUCTORS DE LA CORPORACIÓ
  • ASSISTÈNCIA INTERNA I CERIMONIAL