Conveni Marc de Col.laboració entre l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i la Regidoria de Cultura per a la realització conjunta d'activitats culturals durant 2017

Nº de registro: 
208
Tipo de convenio: 
Con entidades públicas
Ámbito: 
Cultura
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria de Cultura
Entidad con que se suscribe: 
Excma. Diputació d'Alacant
Fecha de suscripción: 
11 de maig de 2017
Partes que suscriben: 
Sr. César Augusto Asencio Adsuar, diputat de Cultura i el Sr. Daniel Simón Plá, regidor de Cultura
Documento del convenio: 
Objeto: 

És objecte del present Conveni la col.laboració entre l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i l'Excm. Ajuntament d'Alacant, per a l'organització i celebració de forma conjunta d'activitats culturals a realitzar durant l'any 2017 al municipi d'Alacant.
 

Vigencia
Vigente: 
Plazo de vigencia: 
1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017
Condición de vigencia: 
La vigència d'aquest conveni s'estén des del dia 1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, podent resoldre's prèvia renúncia de qualsevol de les dues parts efectuada amb dos mesos d'antel.lació a la data en que haguera de quedar resolt.
Aprobación y publicación
Acto de aprobación: 
Acord de la JGL del dia 25 d'abril de 2017
Documento de Acto de aprobación: