Conveni de col·laboració entre l'Associació Professional de Guies Oficials de la C. Valenciana i l'Ajuntament d'Alacant a través de la Regidoria de Cultura per a la posada en marxa d'un Servei de visites guiades al castell de Santa Bàrbara.

Nº de registro: 
196
Tipo de convenio: 
Con personas o entes de derecho privado
Ámbito: 
Cultura
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria de Cultura.
Entidad con que se suscribe: 
Associació Professional de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana.
Fecha de suscripción: 
29 de març de 2017
Partes que suscriben: 
Sra. María Hernández Campillo, vicepresidenta d'Alacant de l'Associació Professional de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana i el Sr. Daniel Simón Pla, regidor de Cultura.
Documento del convenio: 
Objeto: 

Regular i definir l'abast i les condicions tècniques que han de regir la prestació del Servei de Visites Guiades del castell de Santa Bàrbara per l'Associació Professional de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana.
 

Vigencia
Vigente: 
Plazo de vigencia: 
29 de març de 2017 a 29 de març de 2018
Condición de vigencia: 
El termini de vigència del present Conveni serà d'un any des de la seua firma. Es prorrogarà anualment fins un màxim de tres anys, si cap de les parts manifesta el contrari.
Aprobación y publicación
Acto de aprobación: 
Decret d'aprovació del text del Conveni de data 29/3/17.
Documento de Acto de aprobación: