Servicis d'Emergència

Imagen Teléfono Emergencias

EMERGÈNCIES

Telèfons en cas d'emergències:

A continuació, informem la ciutadania dels principals servicis d'emergència, els seus telèfons de contacte i pàgines web, punxant sobre el nom de cada un d'ells:

 

SERVICI TELÈFON
Informació Coronavirus Comunitat Valenciana 900 300 555
Policia Local  965 10 72 00 
Policia Nacional  091
Bombers  080
Guàrdia Civil 062
Protecció Civil 965 92 89 25 - 965 92 25 76 
Emergències Comunitat Valenciana 112
Atenció Víctimes de Maltractament 016
Línia d'Atenció a la Conducta Suïcida 024
Telèfon Contra l'Acaçament Escolar 900 018 018
Telèfon del Menor de la Comunitat Valenciana  116111
Hospital General Universitari d'Alacant 965 93 30 00
Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant 965 16 94 00