Previsió Talls de Trànsit

Previsión de cortes de tráfico

PREVISIÓ TALLS DE TRÀNSIT

El Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat informa sobre la previsió de talls de trànsit, prohibicions d'estacionament i/o ocupacions de carril de circulació amb motiu d'obres en la via pública, mudances, treballs de càrrega i descàrrega, o celebració d'esdeveniments esportius, festius, culturals, religiosos o de qualsevol índole.

TALL DE TRÀNSIT DURACIÓ MOTIU
Ocupació de carril de circulació en carrer Reis Catòlics, 4.
 • Dia 17 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 18.00 hores.
Obres.
Tall de trànsit al carrer Sant Leandro, tram entre la plaça d'Espanya i el carrer Pintor Velázquez. 
 • Dia 21 de desembre de 2019.
  • De 19.00 a 23.59 hores.
Esdeveniment cultural.
Tall puntual de trànsit als carrers Vicente Chávarri, Orión, Astúries, Ana Navarro, SCD Betis Florida, i Arturo.
 • Dia 05 de gener de 2020.
  • De 18.30 a 22.00 hores.
Cavalcada de Reis Mags.
Tall de trànsit en carrer Tomás López Torregrosa, entre la Avda.Alfons X El Savi i carrer Artillers.
 • Dia 16 de desembre de 2019.
  • De 00.00 a 05.00 hores.
Grua.
Tall de trànsit en carrer Tinent Llorca, entre els carrers Maestro Caballero i Taquígraf Martí.
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 07.00 a 21.00 hores.
Obres.
Tall de trànsit en carrer Artillers, 3, entre la Avda.Constitució i carrer Tomás López Torregrosa.
 • Dia 17 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 14.00 hores.
Tasques en via pública.
Tall de trànsit en carrer de la Tintorera, des del núm. 13 fins al final del fons de sac del carrer.
 • Dia 18 de desembre de 2019.
  • De 06.00 a 21.00 hores.
Obres.
Ocupació de zona d'estacionament i carril en carrer Pare Mariana, tram entre Tinent Durán i fons de sac de Pare Mariana.
 • Dia 16 de desembre de 2019.
  • De 00.00 a 23.59 hores.
Obres.

Ocupació de calçada amb tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Olozaga, tram entre Avda.Xixona i carrer València.

Ocupació de calçada amb tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer General Aldave, tram entre els carrers Crevillent i Dagniol.

 • Del 18 al 21 de desembre de 2019.
Obres.

Tall de trànsit en carrer Castor, carrer Betis Florida, carrer Vicente Chávarri, carrer Astrònom Comes Sola, carrer Prudència la Vinya, carrer Orión, carrer Astúries i carrer Régulo.

 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 10.00 a 11.00 hores. 

Tall de trànsit en carrer Castor, carrer Betis Florida i Vicente Chávarri.

 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • D'11.00 a 12.00 hores. 

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Castor, entre carrer Llíber i carrer Betis Florida.

 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 07.00 a 15.00 hores.
 • Dia 15 de desembre de 2019.
Esdeveniment comercial/esportiu.
Ocupació de carril i estacionament sense tall de trànsit en carrer Alcalde Suárez Llanos, tram entre Plaça Pius XII i Elda.
 • Del 16 de desembre de 2019 al 13 de gener de 2020.
Obres.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament al carrer Primavera, tram entre el carrer Doctor Buades i Av. Maestro Alonso.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 18.00 hores.
Esdeveniment veïnal.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Primavera, tram entre els carrers Benefactora Remedios Uriarte i Francisco Giner dels Rius.
 
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 08.00 hores a 15.00 hores.
Esdeveniment festiu.
Ocupació sense tall total de trànsit en encreuament de camí Alcoraia i carretera de Sant Vicent del Raspeig.
 • Del 16 al 19 de desembre de 2019.
  • De 22.00 a 05.00 hores, aproximadament. 
Obres Aigües d'Alacant.

Tall puntual de trànsit en Avda.Estació, Avda.Salamanca, Sant Joan Bosco, Tucumán, Avda.Benito Pérez Galdós, Catedràtic Ferré Vidiella, Pintor Cabrera, Serrano, Avda.Estació, Pintor Cabrera i General O'Donell.

 • Dia 05 de gener de 2020.
  • D'11.00 a 14.00 hores.
Esdeveniment festiu.

Ocupació de carril de circulació i zones d'estacionament en carrer Joan d'Herrera, 36.

 • Dia 13 de desembre de 2019.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
Ocupació sense tall total de trànsit  en l'entorn del Pont Roig, Médico Ricardo Ferre i Avda. Doctor Jiménez Díaz.
 • De l'11 al 16 de desembre de 2019.
Obres Aigües d'Alacant.
Tall de trànsit en el Passeig Major.
 • Dia 05 de gener de 2020.
  • De 18.00 a 19.30 hores.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient Rebolledo.

Tall de trànsit puntual i prohibició d'estacionament en SCD Betis Florida, Vicente Chávarri, José Salvetti, Boyero, Prudencio La Vinya, Orión, Astúries, Ana Navarro, República Argentina, Régulo i Plaça de Magallanes.

 • Dia 27 de desembre de 2019.
  • De 17.00 a 21.00 hores.
Desfilada de Patges Reals.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament Poliesportiu Verge del Carmen, carrer Diputat Antonio Rodriguez Marín, Joaquín Galán Ruiz, Exèrcits Espanyols, Parròquia Verge del Carmen, carrer Senador Alberto Pérez Ferrer, Gastón Castelló, Senador Roque Calpena.
 • Dia 05 de gener de 2019.
  • De 17.00 a 20.00 hores.
Cavalcada de Reis Mags Verge del Carmen-Mil Habitatges.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Castelar, Plaça de la Constitució, carrer Petrer fins a Passeig de l'Ermita.
 • Dia 05 de gener de 2019.
  • De 19.00 a 21.30 hores.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient El Palamó.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Hípica Verdegás, Riu Odiel, Riu Segura, carrer Els Tests, Carretera Verdegás, carrer Major, carrer Don María Antonia Blasco i Plaça d'Espanya.
 
 • Dia 06 de gener de 2020.
  • D'11.45 a 14.00 hores.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient Verdegás.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Poliesportiu Albufereta, carrer Olimp, Via Flora d'Espanya, camine Colònia Romana.
 • Dia 05 de gener de 2020.
  • De 19.00 a 20.00 hores.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient Albufereta.
Tall de trànsit en el tram entre CV-819 (Carretera de Monnegre) i carretera de Xixona CCV-800.
 • Dia 22 de desembre de 2019.
  • De 08.00 a 15.00 hores.
Esdeveniment festiu. Betlem Vivent.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Verge del Puig, Verge de la Visitació, Verge dels Lliris i Plaça del Progrés/Verge de la Salut.
 • Dia 6 de gener de 2020.
  • D'11.00 a 14.00 hores.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient Tómbola.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en paral·lela a carrer Pablo Neruda, situada entre els dos ramals del carrer Lo Morant.
 
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 07.00 hores a 16.00 hores.
Esdeveniment festiu.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Doctor Buades, tram entre carrers el Pinós i Monforte del Cid. 
 
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 8.00 hores a 17.00 hores.
Esdeveniment festiu.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Centaure, tram entre els carrers Astúries i Graus.
 
 • Des de les 15.00 hores del dia 14 de desembre i fins a les 02.00 hores del dia 15 de desembre de 2019. 
Esdeveniment festiu.
Tancament al trànsit i prohibició d'estacionament als carrers Martínez de Velasco, tram entre els carrers Sant Carles i General Elizaicín i carrer Espronceda, tram entre els carrers García Gutiérrez i Martínez de Velasco. 
 
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 16.00 hores a les 19.30 hores.
Esdeveniment festiu.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament als carrers María Auxiliadora i Salvador García Muñoz.  
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 08.00 hores a 21.00 hores.
Esdeveniment veïnal.
Tall de trànsit en la Plaça de l'Ajuntament, tram comprés entre els carrers Sant Telmo i María Josefa Agreda i Muñoz, amb pretall en Sant Telmo.

 

 • Horari: des de les 19.30 hores fins a les 22.00 hores del dia 14 de desembre de 2019.
 • Horari: des de les 11.30 hores fins a les 14.00 hores del dia 15 de desembre de 2019.
 • Horari: des de les 18.00 hores fins a les 22.30 hores del dia 15 de desembre de 2019.
Esdeveniment festiu.
 • Tall puntual de trànsit a Monforte del Cid, Foguerer, Doctor Bergez, Gasset i Artimen, Sant Pau, Lleida, Pradilla, Catedràtic Daniel Jimenez Cisneros, Alonso Cano, Primavera i General Espartero.
  • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 10.00 hores a 14.00 hores.
 • Prohibició d'estacionament al carrer Monforte del Cid, tram comprés entre els carrers Garbinet i Plus Ultra.
  • Dia 14 de desembre de 2019.
  • Des de les 09.00 hores.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
Esdeveniment religiós.
Ocupació de carril de circulació en carrer Reis Catòlics, 4.
 • Dies 10 i 13 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 18.00 hores.
Obres.
 • Ocupació parcial de calçada en glorieta intersecció del carrer Bonança i carrer Mistral.
 • Tall de trànsit total en carrer Bonança, tram entre carrer Guillermo Stewart Howie i carrer Neu.
 • Tall de trànsit total en carrer Guillermo Stewart Howie i carrer Bonança.
 • Des del 8 de desembre fins al 21 de desembre de 2019.
Obres.
Tall puntual de trànsit en carrers Martinez de Velasco, General Elizaicín, Plaça Gómez Ulla, Indalecio Prieto, Literat Juan Andrés, Palacio Valdés, Turina, Dr. Sapena, Dr. Ayela, Pare Esplá, Agost, Torres Quevedo, Vázquez de Mella, Bernardo López Garcia, García Gutiérrez, Sant Carles, Alcalde Suárez Llanos, Espronceda, Barcelona i Antonio Maura.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 20.00 hores a 22.00 hores.
Esdeveniment festiu.
Ocupació de carril de circulació, zona d'estacionament i cort de vorera en carrer Torres Quevedo, tram entre Elda i Agost.
 • Del 09 al 13 de desembre de 2019.
  • De 08.00 a 19.00 hores.
Tasques en via pública.
Tall de trànsit en carrer Jaén, Plaça Padre Fontova, Catedràtic Ángel Casado, Avda.Dr.Rico, Avda.Comtes de Soto Amé, Sant Joan Baptista, Carlota Pasarón, Bono Guarner, Glorieta Vicente Mójica, Pintor Gisbert, Cardenal Belluga, Avda.Salamanca, Plaça General Mancha i Poeta Garcilaso.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 10.00 a 14.00 hores.
Esdeveniment religiós.
Tall de trànsit en Passeig Major (tots dos sentits) en El Rebolledo.
 • Dia 05 de gener de 2020.
  • De 18.00 a 19.30 hores.
Esdeveniment festiu.
Cavalcada de Reis Mags d'Orient.
Ocupació de carril de circulació en carrer Reis Catòlics, 7.
 • Dies 11, 12, 18 i 19 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 18.00 hores.
Obres.
Tall de trànsit al carrer Jaime Maria Buch, tram comprés entre el carrer Marqués de Molins i Av. General Marvá.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 09.00 a 21.00 hores.
Projecte Edusiart.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Alferes Díaz Sanchís, tram entre Sergent Riu Llamas i Tinent Aguado.
 • De l'11 al 26 de desembre de 2019.
Obres.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Sergent Riu Llamas, tramo entre Avda.Alcoi i Alferes Díaz Sanchís.
 • Del 9 de desembre al 29 de gener de 2020.
Obres.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Poeta Zorrilla, tram entre Carlos Arniches i Alcalde Suárez Llanos.
 • Del 13 al 30 de desembre de 2019.
Obres.
Cort puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en SCD Betis Florida, Vicente Chávarri, Josep Salvetti, Boyero, Prudencio La Vinya, Orión, Astúries, Ana Navarro, República Argentina, Régulo i Plaça de Magallanes.
 • Dia 27 de desembre de 2019.
  • De 17.00 a 21.00 hores.
Nadal 2019. Cavalcada de Patges Reals.

Tall puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en Poliesportiu Verge del Carmen, Diputat Antonio Rodríguez Marín, Joaquín Galán Ruiz, Exèrcits Espanyols, Parròquia Verge del Carmen, Senador Alberto Pérez Ferrer, Gastón Castelló i Senador Roque Calpena.

 • Dia 5 de gener de 2020.
  • De 17.00 a 20.00 hores.
Nadal 2019. Cavalcada de Reis Mags.
Ocupació de carril de circulació en carrer Sant Marta, 4.
 • Del 02 al 31 de desembre de 2019.
  • De 00.00 a 23.59 hores.
Obres.

Ocupació de zona d'estacionament en carrer Lafora, tram entre Polux i Ana Navarro.

 • Del 05 al 20 de desembre de 2019.
Obres.
Ocupació de carril amb tall de trànsit i reserva d'estacionament en carrer Olozaga, tram entre Xixona i General Aldave.
 • Del 03 al 18 de desembre de 2019.
   
Obres.
Tall puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Músic José Torregrosa.
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 12.00 a 13.00 hores.
Esdeveniment religiós.
Ocupació amb tall de carril de circulació en carrer Cigonya. Es tallarà el tram entre Vencejo i Jilguero.
 • Del 2 al 20 de desembre de 2019.
Obres.
Ocupació sense tall de trànsit en encreuament Camí Alcoraia i carretera Sant Vicent del Raspeig.
 
 • Des del 2 de desembre de 2019.
  • Fase 1a, 2 dies.
  • Fase 1b, 1 dia
  • Fase 1c, 5 dies.
  • Fase 2a, 7 dies.
  • Fase 2b, 7 dies.
Obres.
Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit i zona d'estacionament en carrer Monòver, tram entre Elx i Villena; carrer Creu del Sud, 10; carrer València, 55.
 
 • Del 02 al 20 de desembre de 2019.
Obres.

Talls puntuals de trànsit a l'Avg.Condomina.

Més informació ACÍ.

 • 15 dies des de l'inici.
Obres. Prefectura Provincial de Costes.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en:
 • Carrer del Marco, tram entre Chelín i Corona. 
 • Av. de l'Euro, tram entre Florín i Lliura.
 • Carrer del Chelín, tram en fons de sac.
 • Carrer de la Corona, tram en fons de sac.
 • Des del 4 de desembre de 2019, amb una duració de 4 setmanes.
Obres.

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en la Plaça Nova i carrers Bazán, Pascual Pérez, Álvarez Sereix, Plaça de la Montanyeta, Periodista Pirula Arderius, carrer Jerusalem i carrer Girona.

 

 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 10.00 a 20.00 hores.
Esdeveniment festiu/esportiu.

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Martínez de Velasco, General Elizaicín, Plaza Gómez Ulla, Indalecio Prieto, Literat Juan Valdés, Palacio Valdés, Turina, Doctor Sapena, Doctor Ayela, Pare Esplá, Agost, Torres Quevedo, Vázquez de Mella, Bernardo López García, García Gutiérrez, Sant Carles, Alcalde Suárez Llanos, Espronceda, Barcelona i Antonio Maura.

 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 20.00 a 22.00 hores.
Esdeveniment festiu.
Prohibició d'estacionament en carrer Regidor Lorenzo Llaneras, Maestro Latorre, Còrdova i Pare Recaderp dels Rius.
 
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 08.00 a 14.00 hores.
Esdeveniment religiós.

Tall de trànsit en Avda.José Jornet Navarro, Avda.Vicente Blasco Ibáñez, Sant Marcelino Champagnat, Avda.Illa de Corfú, Doctor Jiménez Díaz, Rafal, Regidor Lorenzo Llaneras, Córdoba, Maestro Latorre, Pare Ordinari dels Rius, Germà Felicíssim Díaz.
 

 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 10.00 a 14.15 hores.
Esdeveniment religiós.

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Plaça de la Constitució, Castelar, Guijarro Lledó, Músic José Torregrosa.

 • Dia 8 de desembre de 2019.
  • De 12.30 a 14.30 hores.
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • De 12.00 a 13.00 hores.
Esdeveniment religiós.
Tall de trànsit en carrers Montfort, Foguerer, Doctor Bergez, Gasset i Artimen, Sant Pau, Lleida, Pradilla, Jiménez de Cisneros, Alonso Cano, Primavera, General Espartero, i prohibició d'estacionament en carrers Montfort, tram entre Garbinet i Plus Ultra.

 

 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 10.00 a 14.00 hores.
Esdeveniment religiós.
Tall de trànsit en la Plaça de l'Ajuntament.
 • Dia 14 de desembre de 2019.
  • De 19.30 a 22.00 hores.
 • Dia 15 de desembre de 2019.
  • D'11.30 a 14.00 hores.
  • De 18.00 a 22.30 hores.
Esdeveniment festiu.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Poeta Zorrilla, tram entre Alcalde Suárez Llanos i Carlos Arniches.
 • Del 25 de novembre al 13 de desembre de 2019.
Obres.
 • Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Poeta Zorrilla, tram entre Carlos Arniches i Jacinto Maltés.
 • Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Poeta Zorrilla, tram entre Sevilla i Cronista Viravens.
 • Del 25 de novembre al 13 de desembre de 2019.
Obres.
Ocupació de carril bus en Avinguda Federico Soto, tram comprés entre els carrers Pintor Agrasot i Colón.
 • Des de les 00.00 hores fins a les 06.00 hores els dies 25, 26 de novembre de 2019, 7 i 8 de gener de 2020. 
Càrrega i descàrrega.
Ocupació del carril dret de circulació en av. Federico Soto, sentit sud, enfront de façana d'El Corte Inglés.
 
 • Des de les 00.00 hores fins a les 06.00 hores els dies 25, 26, 27 de novembre de 2019 i 6, 7, 8, 9 de gener de 2020.
Càrrega i descàrrega. Fira del Llibre Antic i d'Ocasió.
Ocupació de carril i de zona d'estacionament sense tall de trànsit en carrer Alcalde Suárez Llanos, tram entre Plaza Pío XII i Agost.
 • Del 25 de novembre de 2019 al 13 de gener de 2020.
Obres.
Ocupació de carril i de zona d'estacionament sense tall de trànsit en carrer Alcalde Suárez Llanos, tram entre Sant Carles i Agost.
 
 • Del 20 de novembre al 30 de desembre de 2019.
Obres.
 • Ocupació de carril de circulació en carrer Cigonya. 
 • Tall de trànsit en Av. Dénia fins a encreuament amb Vencejo.

Més informació: Programa d'Actuació Integrada del Sector APA9.

 • Del 18 de novembre al 20 de desembre de 2019.
Obres.
 • Tall de trànsit en encreuament Lantana, Choisia i Azalea.
 • Tall de trànsit en carretera La Canyada.
 • 10 setmanes des de novembre de 2019.
Aigües d'Alacant.
Ocupació amb tall de trànsit en carrer Avellaner, tram entre Lantana i Bambú.
 • 14 setmanes des de novembre de 2019.
Aigües d'Alacant.
Ocupació amb tall de trànsit en carrer Doblada.
 • Del 24 d'octubre al 24 de desembre de 2019.
Obres.

Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Sevilla, en el seu encreuament anterior amb Poeta Zorrilla. 

 • Des del 21 d'octubre i fins a finalització de les obres. 
Obres. Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Ausó i Monzó, tram entre Glorieta Musique Alvarez Antón i Manises.
 • Del 15 d'octubre al 20 de desembre de 2019. 
Aigües d'Alacant.

Millora d'accessibilitat i Revitalització Urbana Àmbit C/ General Aldave i Olozaga.

Ocupació carril de circulació amb tall de trànsit C/Olozaga, tram entre General Aldave i Pl. Castelló.

Reserva estacionament C/ Alcalá 32- 34.

 • Des de l'01 d'octubre al 30 de desembre de 2019.
Obres.

Tall de vorera en carrer Ntra. Sra. de Los Angeles, tram entre Novelda i Fco. Montero Pérez. 

Ocupació zona d'estacionament en carrer Fco. Montero Pérez.

 • Des del 25 de setembre de 2019, amb una duració de 3 mesos.
Obres.

Talls de trànsit i prohibició d'estacionament per obres d'Aigües d'Alacant.

 • Accedeix a la informació ACÍ (Zona Plaça Manila).
 • Accedeix a la informació ACÍ (Zona Palmeretes).
 • Zona Plaça Manila: Des de l'11 de febrer fins al 12 de desembre de 2019.
 • Zona Palmeretes Fase II: Des del 6 de febrer fins al 20 de desembre de 2019.

Obres Aigües d'Alacant.

 

Informació complementària