Previsió Talls de Trànsit

Previsión de cortes de tráfico

PREVISIÓ TALLS DE TRÀNSIT

El Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat informa sobre la previsió de talls de trànsit, prohibicions d'estacionament i/o ocupacions de carril de circulació amb motiu d'obres en la via pública, mudances, treballs de càrrega i descàrrega, o celebració d'esdeveniments esportius, festius, culturals, religiosos o de qualsevol índole.

TALL DE TRÀNSIT DURACIÓ MOTIU
Tall de trànsit en carrer Las Navas, tram entre Teatre i Colón.
 • Dia 27 d'octubre de 2020.
  • De 00.00 a 06.00 hores.
Mudança.
Reserva d'estacionament amb tall de trànsit en carrer Balandro, 8, tram entre Oceà i Galeón.
 • Des del 28 d'octubre de 2020, amb una duració de 5 dies.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en Avda.Benito Pérez Galdós, tram entre Marvá i José María Py.
 • Del 26 al 30 d'octubre de 2020.
Obres. 
Ocupació de carril sense tall de trànsit en Avda.Catedràtic Soler en el seu encreuament amb Óscar Esplá.
 • Del 26 d'octubre de 2020, amb una duració de 5 dies.
Obres.
Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Eucaliptus, impedint l'eixida per Av. Antonio Ramos Carratalá. Sí que es permetrà l'entrada i gir per Sauce. 
 • Del 26 al 30 d'octubre de 2020.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril de circulació en carrer Reis Catòlics, 4.
 • Dies 27 i 30 d'octubre de 2020.
  • De 09.00 a 18.00 hores.
Tasques en via pública.

Ocupació de carril de circulació i zones d'estacionament en Plaça Joan Pau II, tram entre Mèdic Pedro Orts i Mèdic Enrique Carratalá.

 • Dies 26, 27, 28, 29 i 30 d'octubre; 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 de novembre de 2020, en horari de 08.00 a 18.00 hores.
Grua.
Ocupació zona d'estacionament en Plaça Passeig Ramiro, carrer Jorge Juan i tall de trànsit puntual rodat i per als vianants en carrer Niàgara.
 • Dia 29 d'octubre de 2020.
  • De 05.30 a 23.30 hores.
Rodatge. 

Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit en accés des de Jovellanos al vial que connecta amb el Club de Regates d'Alacant.

Més informació: Avís de tall de trànsit pel projecte de remodelació del Passeig Marítim Gómiz.

 • Del 22 d'octubre de 2020 al 28 de març de 2021.
Obres.
Ocupació amb tall de trànsit en carrer La Doblada.
 • Del 25 d'octubre al 25 de desembre de 2020.
Obres.

Reserva d'estacionament amb tall de trànsit en carrer Capità Rueda, tram entre Alferez Díaz Sanchís i Maestro Caballero.

 • Des del 22 d'octubre de 2020 (duració 6 dies).
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Pegàs, 46, tram entre carrers Llíber i S.C.D.Betis Florida.
 • Del 26 al 28 d'octubre de 2020.
Obres.

Tall de trànsit en via de servei al costat del barranc de Orgegia, costat nord, entre Avda.Dénia i pont d'accés a APA9 'Vistahermosa Nord'.

 • Des del 19 d'octubre de 2020 al 22 de gener de 2021.
Obres.

Tall de trànsit en Av. Pare Esplá, tram entre Gonzalo Mengual i Sánchez Sant Julian.

Modificació de recorregut d'autobús Línies 02, 09 i 10.

 • Des del 19 d'octubre de 2020 i fins a finalització d'obres.
Obres

Reserva d'estacionament:

Carrer Esportista Navarrés Olcina.
Fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell, núm.14 al núm.20.
Enrique Monsonís Domingo, núm.1 al núm.3.
Mèdic Vicente Reyes, núm.1 al núm.7.
General Elizaicín, núm.20 al núm.24.

 • Des del 16 d'octubre de 2020 i fins a finalització d'obres.
Obres.

Ocupació de carril amb tall de trànsit en:

 • Carrer Pare Villafranca, des de l'encreuament amb el carrer Doctor Recasens fins a Samaniego.
 • Carrer Juan Alemany Limiñana, en el tram comprés entre els carrers Doctor Mestre de Sant Joan i Samaniego.
 • Carrer Samaniego, en el tram comprés entre els carrers Amadeo Vals i Pare Villafranca.
 • Carrer Duc d'Alba, en el tram comprés entre els carrers Alemany Limiñana i Pare Villafranca.
 • Carrer Jacinto Verdaguer, en el tram comprés entre els carrers Amadeo Valls fins a Pare Villafranca, sense afectar l'encreuament del carrer Juan Alemany Limiñana.
 • Carrer Mosens Pedro Mena, en el tram comprés entre els carrers Samaniego i Doctor Recasens.

*Modificació de recorregut d'autobús de la Línia 04.

 • Del 13 d'octubre de 2020 al 13 de febrer de 2021.
Obres.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Buenavista, tram entre Amistat i José de Cap Palomares i carrer Amistat, tram entre Buenavista i Fernando Díaz de Mendoza.
 • Del 13 d'octubre al 30 de novembre de 2020.
Obres d'Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Canalejas, tram entre Sant Ferran i Esplanada d'Espanya.
 • Del 13 d'octubre al 10 de novembre de 2020.
Obres Aigües d'Alacant.

Reserva d'estacionament i ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Ávila, tram entre Cartagena i Pintor Gastón Castelló.

Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Cartagena i Granada en el seu encreuament amb Àvila.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Vila de Chiva en el seu encreuament amb Àvila.

 • Del 5 d'octubre al 20 de novembre de 2020.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació d'un carril de circulació en c/ Baró de Finestrat, 51.
 • Del 6 al 30 d'octubre de 2020, de 8.00 a 18.00 hores.
Obres.

Projecte de condicionament d'illetes en la confluència d'Av. Aguilera amb Av. Orihuela i Periodista Rafael González Aguilar.

Fase I

Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit.

 • Des del 29 de setembre fins al 31 de desembre de 2020.
Obres.

Renovació de la xarxa de sanejament al carrer Moncada i adjacents.

Fase I

Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit en c/ Catedràtic Leveroni, tram entre St. Cruz de Tenerife i Cronista Figueras Pacheco.

 

 • Des del 24 de setembre fins al 7 de novembre de 2020.
Aigües d'Alacant.

Federació Fogueres de Sant Joan

Tall de trànsit en c/ Rafael Altamira i Pl. de l'Ajuntament. 

Prohibició d'estacionament en c/ Bailèn, entre els núm.15 al 25.

 • Els dissabtes des del 12 de setembre fins al 21 de novembre de 2020, de 17.30 fins a les 22.30 hores.
 • Els dissabtes des del 12 de setembre fins al 21 de novembre de 2020, de 08.00 a 23.00 hores.
Presentació belleses.

Reforce xarxes d'aigua regenerada en els barrancs d'Orgegia i Juncaret. 

Ocupació de carrils de circulació amb tall de carrer en via de servei al costat del barranc d'Orgegia, costat Nord, entre el pas subterrani de l'AP7 i el pont d'accés a l'APA9 "Vistahermosa Nord", tram 1.

 • Des del dia 7 de setembre de 2020 fins a l'11 de novembre de 2020.
Obres.

Renovació i Intervenció Paisatgística en Pl. Castelló.

Ocupació de carril amb tall de trànsit en Pl. Castelló, parteix Est i oest.

 • Des de l'1 de setembre de 2020 amb una duració de 3 mesos.
Obres.
Ocupació de carril de circulació en carrer Sant Vicent, 5.
 • Del 6 d'agost al 30 d'octubre de 2020.
  • De 08.00 a 19.00 hores.
Obres.

Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en:

 • Vicente Hipòlit -Avda.Nacions.
 • Av. Costa Blanca - Carrer Goleta.
 • Av. la Vila Joiosa - PP Passarel·la.
 • Av. Caixa d'Estalvis - Ángel Escarpa.
 • Radar Via Parc.
 • Dénia - Coo ONCE.
 • Accés A70 - Vistahermosa.
 • Dénia - Mercedes Benz.
 • Dénia - Sánchez Juli.
 • Pç. Porta de la Mar - Comte Vallellano.
 • Gran Via - Rotonda Acc CO.
 • Gran Via - Acc Salasie.
 • Lorenzo Carbonell - Gran Via.
 • Gran Via - Acc Port.
 • Gastón Castelló - Sant Nicolás de Bari.
 • Av. Universitat - Fortuny.
 • Av. Novelda - Jaume I.
 • Pç. Espanya - Sanitat.

Reserva d'estacionament:

 • Platja Albufereta - PP.
 • Dénia - Albufereta.
 • Dénia - Gran Via.
 • Av. Elx - Federico Mayo.
 • Av. Elx - Mèxic.
 • PP Via Parc - Rotonda Joan XXIII.
 • Av. Rodolfo Salazar - Alonso Cano.
 • Av. Novelda - Gran Via.
 • Av. Dr. Ric - Camp de Mirra.
 • Gran Via - Miraflor.
 • Av. Oriola - Gran Via.
 • Av. Gastón Castelló.
 • Avda. Novelda - Fortuny.
 • Gran Via.
 • Vázquez de Mella - Doctor Sapena.
 • Av. Pérez Galdós - General Marvá.
 • Av. Salamanca - Avda.Aguilera.
 • Av. Óscar Esplá - Eusebio Sempere.
 • Rambla de Méndez Núñez - Portal d'Elx.
 • Plaza dels Estels - Av. Estació.
 • Gran Via - Teulada.
 • Av. Juan Bautista Lafora - Avda.la Vila Joiosa.

 

 • Del 22 de juliol de 2020, amb una duració de 12 setmanes.
Tasques en via pública. Projecte 'Alacant es Mou'.

Urbanització Pl. Ciutat de la Justícia.

Ocupació de carril amb tall de trànsit en c/ Mèdic Pedro Herrero, tram entre Princesa Mercedes i Escultors Germans Blanco.

 • Del 27 de gener de 2020 fins al 27 de gener de 2021.
Obres.