Previsió Talls de Trànsit

Previsión de cortes de tráfico

PREVISIÓ TALLS DE TRÀNSIT

El Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat informa sobre la previsió de talls de trànsit, prohibicions d'estacionament i/o ocupacions de carril de circulació amb motiu d'obres en la via pública, mudances, treballs de càrrega i descàrrega, o celebració d'esdeveniments esportius, festius, culturals, religiosos o de qualsevol índole.

Llistat de talls de trànsit previstos de la ciutat
TALL DE TRÀNSIT DURACIÓ MOTIU
Ocupació de carril de circulació en carrer Baríton Paco Latorre nº5.
 • Dia 30 de juliol de 2021.
Tasques en via pública.
Tall de trànsit en carrer Pardo Gimeno nº41.
 • Dia 30 de juliol de 2021.
Obres.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Enees 8, tram entre els carrers Olimp i Diana.
 • Del 29 de juliol de 2021, amb una duració de 10 dies.

Obres Aigües d'Alacant.

Ocupació de carril amb tall de trànsit al barri de Rabassa en:

 • Carrer Pedro Mena des de Pintor Varela fins a Jacinto Verdaguer.
 • Carrer Cineasta Cecilia Bartolomé Pina des de carrer Amadeo Valls fins a Carrer Pedro Mena.
 • Carrer Doctor Mestre de Sant Joan des de Joan Alemany fins a carrer Ramón Saavedra.
 • Carrer Jacinto Verdaguer des de Carrer Ramón Saavedra fins a carrer Amadeo Valls.
 • Carrer Amadeo Valls carril i vorera nord, des de Carrer Ramón Saavedra fins a Jacinto Verdaguer.
 • Carrer Ramón Saavedra carril i vorera sud.
 • Carrer Duc d'Alba des de Joan Alemany fins a Ramón Saavedra.
 • Carrer Samaniego des d'Amadeo Valls fins a Ramón Saavedra.
 • Carrer Doctor Recasens des de Ramón Saavedra fins a Pare Villafranca.
 • Carrer Amadeo Valls entre Dr Recasens i Pintor Varela, deixant lliure un carril sentit carrer Pintor Varela.
 • Del 31 de juliol al 15 de setembre de 2021.
Obres.
Ocupació parcial de carril de circulació sense tall de trànsit i zona d'estacionament en carrer Mujol 9, tram entre Faro i Elisa Tomás Yusti.
 • Del 28 de juliol de 2021, amb una duració de 5 dies.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de zona d'estacionament i carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Ausiás March.
 • Del 23 de juliol al 6 d'agost de 2021.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
Ocupació de reserva d'estacionament i carril de circulació sense tall de trànsit en carrer General O'Donnell.
 • Del 23 de juliol al 6 d'agost de 2021.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
Ocupació de reserva d'estacionament i carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Belando.
 • Del 23 de juliol al 6 d'agost de 2021.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
Ocupació d'estacionament i carril de circulació sense tall de trànsit en Avda.General Marvá 37, tram entre els carrers Jaime María Buch i Mestre Marqués.
 • Del 26 de juliol de 2021, amb una duració de 5 dies.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril de circulació i zona d'estacionament en carrer Mèdic Pedro Orts nº1.
 • Del 28 al 30 de juliol de 2021.
Grua.
Ocupació sense tall de trànsit en carrer Diana 14.
 • Del 23 de juliol al 6 d'agost de 2021.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
Ocupació de reserva d'estacionament i carril de circulació sense tall de trànsit en carrer Javier Carratalá nº11 i nº12 des d'encreuament amb Francisco Carratalá Cernuda.
 • Del 23 de juliol al 6 d'agost de 2021.
  • De 08.00 a 18.00 hores.
Obres.
 • Tall de trànsit en Av. Novelda amb Av. Comte Lumiares.
  • Des de les 19.00 hores del divendres 30 de juliol de 2021 fins al 19 d'agost de 2021 des de les 19.00 hores.
 • Tall de trànsit en Avda.Comte Lumiares des d'intersecció amb Avda.Novelda.
  • Des de les 19.00 hores fins a final de muntatge el dia 30 de juliol de 2021.
  • Des de les 19.00 hores fins a final de muntatge el dia 19 d'agost de 2021.
 • Prohibició d'estacionament en Av. Comte Lumiares, tram entre carrer Ceràmic i Av.Novelda.
  • Des de les 19.00 hores del dia 30 de juliol de 2021.

Modificació de recorregut d'autobús Línia 16.

 • Del 30 de juliol al 19 d'agost de 2021.
Muntatge i desmuntatge. Moros i Cristians Altozano.
 • Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit en carrer Safrà.
 • Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en Av. Pare Ángel Escapa, tram entre Via Parc i barranc de Orgegia i romandrà tancat el vial de servei del barranc de Orgegia, tram entre Av. Dénia i Av. Pare Ángel Escapa.
 • Ocupació de carrils de circulació amb tall de trànsit en via de servei junt barranc de Orgegia, costat Nord, entre Av. Dénia i pont d'accés a l'APA9 'Vistahermosa Nord'.
 • Del 22 de juliol al 6 d'agost de 2021.

Obres.
 

Ocupació de carril de circulació i zona d'estacionament en carrer José Jornet Navarro nº1.
 • Del 2 al 3 d'agost de 2021.
Grua

Tall de trànsit per obres del Projecte de Millora del Sistema Viari d'Av. Pare Esplá.

Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit en carrer Doctor Nieto, tram entre Pare Esplá i Miguel Jiménez Reyes.

Modificació de recorreguts d'autobús Línies 02, 06, 09, 10 i 191.

Més informació.

 • Del 14 de juliol de 2021, amb una duració aproximada d'1 mes.
Obres.
Tall de trànsit en carrer Jorge Juan nº16, tram entre carrer Bendicho i Passeig Ramiro.
 • Dimecres, del 15 de juliol a l'11 d'agost de 2021.
  • De 15.00 a 18.00 hores.
Tasques en via pública.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en carrer Reis Catòlics, tram entre Portugal i Gadea.
 • Del 13 de juliol de 2021, amb una duració de 4 setmanes.
Obres Aigües d'Alacant.
Ocupació de carril de circulació en carrer Sant Vicent.
 • Del 13 al 30 de juliol de 2021.
  • De 08.00 a 19.00 hores.
Obres.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en carrer Ávila, tram entre Granada i Pintor Gastón Castelló.
 • Del 8 de juliol al 6 de setembre de 2021.
Obres Aigües d'Alacant.
Tall de trànsit en carrer la Vilavella, tram entre carrers Maldonado i Viriato.
 • Dies 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2021.
  • De 18.00 a 23.00 hores.
Esdeveniment cultural.
Ocupació de carril de circulació en carrer Ceuta nº42.
 • Del 2 al 30 de juliol de 2021.
  • De 08.30 a 17.00 hores.
Tasques en via pública.
Ocupació de carril amb tall de trànsit en Camí Riu Cabriol.
 • Del 2 de juliol de 2021, amb una duració de 6 setmanes.
Obres Aigües d'Alacant.
Tall de trànsit i reserva d'estacionament en totes les places del marge pegat al litoral de l'aparcament municipal en Avda.Niça (àrea nº4).
 • Dies 30 de juny i 8 de setembre de 2021.
  • De 00.00 a 08.00 hores.
Mercat ambulant d'artesania Estiu 2021. Muntatge i desmuntatge.

Tall de trànsit accés a la Plaça de l'Ajuntament, els dies 29 de juny, 1, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30 de juliol, 6, 8, 12, 13, 15, 20 i 22 d'agost de 2021, des de les 19.30 hores i fins a la finalització de l'esdeveniment.

Pretall en carrer Sant Telmo amb Joan Baptista Lafora.

Els dies d'actuació des de les 18.00 hores fins a finalització de l'esdeveniment:

 • Reserva d'estacionament en zona reservada per a vehicles oficials de l'Ajuntament situada en carrer Jorge Juan, per als dies coincidents amb diumenges i festius.
 • Reserva de càrrega i descàrrega del carrer Altamira, la resta de dies no coincidents amb els del punt anterior.

Desviaments en Línies d'autobús.

 • Del 29 de juny al 22 d'agost de 2021.
Esdeveniment cultural.
 • Tall de trànsit en la Plaça de l'Ajuntament tram comprés entre els carrers Jorge Juan i Rafael Altamira.
 • Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Rambla de Méndez Núñez entre el carrer Duc de Saragossa i carrer Sant Ferran.
 • Tall de trànsit de la avda de la Vila Joiosa. Dos carrils sentit Sant Joan (més pròxims al litoral). Tram des de Jovellanos desviant als vehicles per pas superior d'Av. Dénia, fins a canvi de sentit de la Vila Joiosa altura eixida Finca Adoc.

Desviament de Línies d'autobús.

Més informació.

Diumenges i festius des del 20 de juny fins al 26 de setembre en l'horari següent:

▪ Plaça de l'Ajuntament-Altamira-Rambla: de 19.00h fins a les 22.00h.
▪ Av. la Vila Joiosa: de 19.00h fins a les 22.00h.

Espai per als vianants.
 • Punt d'actuació núm. 01. Ubicació: Glorieta Av. de les Nacions - Av. Locutor Vicente Hipòlit. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta obert al trànsit. Sentit entrada Alacant inici a partir de les 9.30 hores.
 • Punt d'actuació núm. 03. Ubicació: Av. Condomina - Camí Colònia Romana. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta oberta al trànsit. Sentit entrada Alacant inici a partir de les 9.30 hores.
 • Punt d'actuació núm. 06. Ubicació: Caixa d'Estalvis - Arturo Sant Joan. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta oberta al trànsit. S'iniciaran tots dos sentits a partir de les 9.30 hores.
 • Punt d'actuació núm. 09. Ubicació: Caixa d'Estalvis - Avinguda de Dénia. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta oberta al trànsit. S'iniciaran tots dos sentits a partir de les 9.30 hores
 • Punt d'actuació núm. 10. Ubicació: Avda Albufereta - Avinguda de Dénia. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta oberta al trànsit. Sentit entrada Alacant inici a partir de les 9.30 hores.
 • Punt d'actuació núm. 11. Ubicació: Avda Dénia - Avda Pintor Xavier Soler. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta obert al trànsit. S'iniciaran tots dos sentits a partir de les 9.30 hores.
 • Punt d'actuació núm. 13. Ubicació: Pça Porta de la Mar. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. No s'ocuparà en cap moment la Pça de la Mar.
 • Punt d'actuació núm. 14. Ubicació: Avda d'Elx - Fdco Maig. AFECCIÓ Al TRÀNSIT. Ocupació d'1 carril deixant la resta obert al trànsit. S'iniciaran tots dos sentits a partir de les 9.30 hores.
 • Del 24 de maig al 22 d'agost de 2021.
Instal·lació de càmeres. Alacant es Mou.
Tall de trànsit en carrer General Espartero, tram entre els carrers Finestrat i el Pinós.
 • Del 24 de maig al 30 d'agost de 2021.
Obres.

Ocupació de carril sense tall de trànsit i reserva d'estacionament:

EMPLAÇAMENT 01 - VICENTE HIPÒLIT - AVDA NACIONS
EMPLAÇAMENT 02 - AVDA COSTA BLANCA - C/GOLETA
EMPLAÇAMENT 03 - PLATJA ALBUFERETA - PP
EMPLAÇAMENT 04 - AVDA VILLAJOIOSA - PP PASSAREL·LA
EMPLAÇAMENT 05 - CAIXA D'ESTALVIS - ANGEL ESCAPA
EMPLAÇAMENT 06 - RADAR VIA PARC
EMPLAÇAMENT 07 - DÉNIA - COO ONCE
EMPLAÇAMENT 08 - ACCÉS A70 - VISTAHERMOSA
EMPLAÇAMENT 09 - DÉNIA - MERCEDES BENZ
EMPLAÇAMENT 10 - DÉNIA - ALBUFERETA
EMPLAÇAMENT 11 - DÉNIA - GRAN VIA
EMPLAÇAMENT 12 - DÉNIA - SANCHEZ S JULI
EMPLAÇAMENT 13 - PL MAR - C. VALLELLANO
EMPLAÇAMENT 14 - AVDA ELX - FEDERICO MAYO
EMPLAÇAMENT 15 - AVDA ELX - MÈXIC
EMPLAÇAMENT 16 - GRAN VIA - ROTONDA ACC CO
EMPLAÇAMENT 17 - PP VIA PARC - ROTONDA JOAN XXIII
EMPLAÇAMENT 18 - AVDA RODOLFO SALAZAR - ALONSO CANO
EMPLAÇAMENT 19 - NOVELDA - GRAN VIA
EMPLAÇAMENT 20 - DR. RICO - C. MIRRA
EMPLAÇAMENT 21 - GRAN VIA - MIRAFLOR
EMPLAÇAMENT 22 - GRAN VIA - ACC SALASIE
EMPLAÇAMENT 23 - ORIHUELA - GRAN VIA
EMPLAÇAMENT 24 - L. CARBONELL - GRAN VIA
EMPLAÇAMENT 25 - GRAN VIA - ACC PORT
EMPLAÇAMENT 26 - G CASTELLO - SN BARI
EMPLAÇAMENT 27 - AVDA GASTON - CASTELLO
EMPLAÇAMENT 28 - NOVELDA - FORTUNY
EMPLAÇAMENT 29 - AVDA UNIVERSITAT - FORTUNY
EMPLAÇAMENT 30 - GRAN VIA 
EMPLAÇAMENT 31 - NOVELDA - JAUME I
EMPLAÇAMENT 32 - VAZQUEZ DE MELLA - DOCTOR SAPENA
EMPLAÇAMENT 33 - P- ESPANYA - SANITAT
EMPLAÇAMENT 34 - P. GALDOS - G. MARVA
EMPLAÇAMENT 35 - SALAMANCA - AGUILERA
EMPLAÇAMENT 36 - O. ESPLA - E. SEMPERE
EMPLAÇAMENT 37 - RAMBLA - PORTAL ELX
EMPLAÇAMENT 38 - PLAÇA ELS ESTELS - AVDA ESTACIO
EMPLAÇAMENT 39 - GRAN VIA - TEULADA
EMPLAÇAMENT 40 - JUAN BAUTISTA - LA VILA JOIOSA

 • Fins al 22 d'agost de 2021.
Instal·lació de càmeres. Alacant es Mou.

Projecte de Millora del Sistema Viari de la C/ Pare Esplà.

Tall de carril de circulació en c/ Pare Esplà, tram entre Dr. Nieto i Glorieta Periodista Clara R. Forner.

 • Des del 25 de gener fins a final d'obra.
Obres.
Reserva d'estacionament en pàrquing situat entre Pare Esplá i Av. Dénia.
 • Del 9 de desembre de 2020 al 29 de juliol de 2021.
Obres. 
Tall de trànsit en Av. Pare Esplá, des de Pintor Zuloaga fins a Glorieta Periodista Clara R. Forner.
 • Des del 7 de desembre de 2020 fins a final d'obra.
Obres.

Tall de trànsit en Av. Pare Esplá, tram entre Gonzalo Mengual i Sánchez Sant Julian.

Modificació de recorregut d'autobús Línies 02, 09 i 10.

 • Des del 19 d'octubre de 2020 i fins a finalització d'obres.
Obres

Reserva d'estacionament:

Carrer Esportista Navarrés Olcina.
Fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell, núm.14 al núm.20.
Enrique Monsonís Domingo, núm.1 al núm.3.
Mèdic Vicente Reyes, núm.1 al núm.7.
General Elizaicín, núm.20 al núm.24.

 • Des del 16 d'octubre de 2020 i fins a finalització d'obres.
Obres.