Previsió Talls de Trànsit

Incidencias en tráfico y transportes

PREVISIÓ TALLS DE TRÀNSIT

El Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat informa sobre la previsió de talls de trànsit, prohibicions d'estacionament i/o ocupacions de carril de circulació amb motiu d'obres en la via pública, mudances, treballs de càrrega i descàrrega, o celebració d'esdeveniments esportius, festius, culturals, religiosos o de qualsevol índole.

Llistat de talls de trànsit previstos de la ciutat
TALL DE TRÀNSIT DURACIÓ MOTIU
Tall de trànsit en carrer Carlota Pasarón Nº1.
 • Dia 27 de maig de 2022.

Tasques en via pública.

Talls de trànsit en Av.Europa fins a Glorieta Regne Unit, des de Glorieta Regne Unit fins a carrer del Cinema i carrer Antoñita Moreno.
 • Dia 31 de maig de 2022.
  • De 17.30 a 20.00 hores.
Esdeveniment esportiu i solidari EUIPO.
Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Britània Nº20.
 • Dia 26 de maig de 2022.

Grua.

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer José Gutiérrez Petén Nº7.
 • Dia 29 de maig de 2022.

Obres.

Tall de trànsit en carrer Sant Agustí.
 • Dia 26 de maig de 2022.

Tasques en via pública.

Ocupació de carril de circulació en carrer Beat Diego de Cadis Nº20.
 • Dia 26 de maig de 2022.

Obres.

Ocupació de vorera, carril i prohibició d'estacionament en carrer Gàl·lia, 10.
 • Del 26 de maig de 2022, amb una duració de 5 dies.

Obres Aigües d'Alacant.

Tall puntual de trànsit en carrers Verge del Puig, Verge de la Salut, Verge dels Lliris, Verge de les Neus, Verge del Puig, Verge de Loreto i Verge de les Virtuts.
 • Del 27 al 31 de maig de 2022.
   
Esdeveniment festiu.
Tall de trànsit en carrer General Shelly Nº1.
 • Del 25 al 27 de maig de 2022.
Obres.
Ocupació de carril de circulació en Av.Xixona Nº4.
 • Del 25 al 27 de maig de 2022.

Obres.

Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Antonio Moreno Lancho i carrer front Església en Plaza Enrique López Vidal.
 • Dia 29 de maig de 2022.
  • De 08.00 a 20.00 hores.

Esdeveniment festiu.

Tall puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en carrers Samaniego, Ramón Saavedra, Sant Gregori, Bolívia, Amedeo Valls, Doctor Recasens i Juan Alemany Limiñana.
 • Dia 29 de maig de 2022.
  • De 19.30 a 22.30 hores.

Esdeveniment festiu.

Ocupació de vorera i prohibició d'estacionament en carrer Carmen Tato Nº13.
 • Del 25 de maig de 2022, amb una duració de 2 dies.

Obres Aigües d'Alacant.

 • Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Sant Telmo, tram entre carrers Gravina i Jorge Juan.
  • Dies 28 i 29 de maig de 2022.
 • Prohibició d'estacionament en carrer Jorge Juan.
  • Del 25 de maig a l'1 de juny de 2022.

Modificació de recorreguts d'autobús en Línies 02, 21, 22 i 24N

Més informació

 • Del 25 de maig a l'1 de juny de 2022.

Obres.

 

Tall de trànsit en carrer Camí Muchavista Nº1.
 • Del 24 al 26 de maig de 2022.
Tasques en via pública.
Ocupació de carril de circulació en carrer Ramón Gómez Sempere.
 • Del 24 de maig al 7 de juny de 2022.
Obres.
Ocupació carril bus en c/ Sant Vicent, 34.
 • Del 23 al 26 de maig de 2022.
Obres.

Renovació de xarxes d'aigua potable, sanejament i extensió de xarxa arterial d'aigua regenerada per conversió en zona de vianants de l'eix Av. Constitució, c/ Bailèn i c/ Castanys.

Fase II.- Tram comprés entre c/ Girona i c/ Duc de Saragossa.

Tall total accés al gual c/ Bailèn, 16.

 • Des del 23 fins al 30 de maig de 2022.
Aigües d'Alacant.
Ocupació de vorera i reserva d'estacionament des de c/ Bolulla fins a c/ Foruny.
 • Inici el 23 de maig de 2022 i amb una duració de 8 dies.
Canalització línia subterrània.
Ocupació de vorera i reserva d'estacionament en c/ Sant Lorenzo, 7 Ba.
 • Inici el 6 de juny de 2022 i amb una duració de 3 dies.
Canalització energia elèctrica.

Tall puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Sant Joan Bosco, Av. General Marvá, carrer Poeta Quintana, carrer Pablo Iglesias, carrer Berenguer de Marquina i carrer Segura.

 • Dia 24 de maig de 2022.
  • De 06.00 a 09.00 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Sant Joan Bosco Nº12.

 • Dia 24 de maig de 2022.
  • De 06.00 a 09.00 hores.

Tall puntual de trànsit en carrer Tucumán, des de carrer Sant Joan Bosco fins a Av.Benito Pérez Galdós.

 • Dia 28 de maig de 2022.
  • De 21.00 a 22.00 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Tucumán, des de carrer Sant Joan Bosco fins a Av.Benito Pérez Galdós.

 • Dia 28 de maig de 2022.
  • De 21.00 a 23.00 hores.

Tall puntual de trànsit en carrer Sant Joan Bosco, Av.General Marvá, Plaça dels Estels, Av.Estació, carrer Catedràtic Senante Llaudes i carrer Catedràtic Ferré Vidiella.

 • Dia 29 de maig de 2022.
  • De 20.00 a 22.30 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Sant Joan Bosco, carrer Tucumán, Av. Estació, carrer Catedràtic Senante Llaudes, carrer Sant Joan Bosco i carrer Catedràtic Ferré Vidiella.

 • Dia 28 de maig de 2022.
  • Des de les 20.00 hores fins a finalització de la processó.

Tall puntual de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Catedràtic Ferré Vidiella, carrer Sant Joan Bosco i carrer Tucumán Nº7.

 • Dia 29 de maig de 2022.
  • De 22.30 a 23.30 hores.
 • Dies 24, 28 i 29 de maig de 2022.
Esdeveniment religiós. Processó María Auxiliadora.
Ocupació de vorera, prohibició d'estacionament i ocupació parcial de carril de circulació sense tall de trànsit en Av.Holanda, tram entre Av.Costa Blanca i Av.Santander.
 • Del 19 al 30 de maig de 2022.

Obres.

Tall de trànsit en Plaça Ruperto Chapí, tram entre Av.Constitució i carrer Castaños.

 • Dia 21 de maig de 2022.
  • De 19.00 a 21.00 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Duc de Saragossa, tram entre carrer Bailèn i Rambla de Méndez Núñez.

 • Dia 21 de maig de 2022.
  • De 09.00 a 23.00 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Mèdic Pascual Pérez, tram entre Avda.Constitució i carrer Castaños.

 • Dia 21 de maig de 2022.
  • De 08.00 a 23.00 hores.

Prohibició d'estacionament en carrer Sant Joan Bosco, tram entre carrer Catedràtic Ferré Vidiella i Tucumán.

 • Dia 28 de maig de 2022.
  • De 09.00 a 23.00 hores.
 • Dies 21 i 28 de maig de 2022.
Esdeveniment cultural. Festival de Cinema d'Alacant.

 

Ocupació de vorera i carril sense tall de trànsit en carrer Xátiva, tram entre carrers Rubens i Av.Novelda.
 • Del 17 de maig al 20 de juny de 2022.

Obres.

Ocupació de carril de circulació sense tall de trànsit en sector Carolines Altes.
 • Del 16 al 30 de maig de 2022.

Asfaltat.

Ocupació del carrer Verge de Vall, tram comprés entre els carrers Víctor de la Serna i Àguila.
 • Del 16 de maig al 10 de juny de 2022.

Obres.

Ocupació de carril amb tall de trànsit i prohibició d'estacionament en carrer Mèdic Pascual Pérez, entre Av.Constitució i encreuament amb carrer Castaños.

Més informació

 • Del 16 de maig al 12 de juny de 2022.

Obres. 

Ocupació de vorera i calçada en carrer Mariano Benlliure.
 
 • Del 12 de maig al 12 de juny de 2022.
  • De 08.00 a 19.00 hores.

Obres.

Ocupació de zona d'estacionament en carrer Verge dels Lliris.
 • Del 12 de maig al 12 de juny de 2022.
  • De 08.00 a 19.00 hores.

Obres. 

Ocupació de vorera i reserva d'estacionament en Avda de l'Euro, Avda de l'Antiga Pesseta, carrer del Marc i C/del Pes. Las Atalayas.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en interseccions amb Florí i Lliura.
 • Del 17 de maig al 15 de juny de 2022.

Tasques en via pública. 

Ocupació de vorera, prohibició d'estacionament i ocupació de calçada sense tall de trànsit en:

 • Ocupació de vorera en Av. Locutor Vicente Hipòlit, tram entre carrer Enric Valor i Av. Ansaldo.
 • Ocupació de vorera en Av. Locutor Vicente Hipòlit, tram al llarg de 10 ml des d'Av. Ansaldo.
 • Ocupació de vorera en Av. Locutor Vicente Hipòlit, tram entre carrer Enric Valor i l'entrada al Parc de Bombers 'Ildefons Prats'.
 • Ocupació de calçada en Av. Locutor Vicente Hipòlit.
 • Ocupació de calçada en Av. Ansaldo.
 • Des del 5 de maig de 2022, amb una duració de 30 dies.
  • De 08.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

Obres.

Ocupació de calçada amb tall de trànsit a Cañada del Fenollar, camí Els Bolets.
 • Del 4 al 31 de maig de 2022.

Obres.

Ocupació de carril de circulació amb tall de trànsit en carrer General O'Donnell, tram entre carrer Pintor Cabrera i Av.Estació.
 • Del 2 de maig al 6 de juny de 2022.
 • Del 6 al 17 de juny de 2022.
 • Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022.

Obres.

Ocupació de parada de taxis en Av.Alfonso el Savi Nº7.
 • Del 19 d'abril al 19 de juny de 2022.

Obres.

Ocupació de carril amb tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Av.Constitució, tram entre Av.Alfons el Savi i Duc de Saragossa.

Tall de trànsit en carrer Artillers.

Ocupació amb tall de trànsit en carrer Mèdic Pascual Pérez, tram entre Av.Constitució i carrer Castaños.

Reserva d'estacionament en Carrer Castaños, tram comprés entre Mèdic Pascual Pérez i el número 38 (el tram ocupat actualment pel pàrquing de motos).

 • Del 8 d'abril al 8 de juny de 2022.
Obres.
Ocupació de carril sense tall de trànsit en Av.Alcalde Lorenzo Carbonell, tram entre carrer La Flor i carrer Mèxic.
 • Del 4 d'abril al 17 de juny de 2022.

Obres.

Tall de trànsit i ocupació de vorera en:

 • Carrer Les Navas, tram entre carrer del Teatre i carrer Colón.
 • Carrer Susana Llaneras, tram entre carrer del Teatre i carrer Colón.
 • Carrer Periodista Pirula Ardenius, tram entre carrer Les Navas i carrer Ángel Lozano.
 • Del 4 d'abril al 3 d'octubre de 2022.
Obres.
Tall de trànsit en carrer Sant Pau, tram entre carrer Manuel Senante i Doctor Nieto, afectant el trànsit en carrer Gasset i Artime.
 • Des del 21 de març de 2022.

Obres.

Ocupació de zona d'estacionament en carrer La Doblada.
 • Fins al 31 de maig de 2022.

Obres. 

Tall de trànsit en carrer Sant Mateu, des de carrer Góngora fins a Jaume Segarra.

Tall de trànsit en carrer Manuel Senante, tram entre Sant Pau i Sant Mateu.

 • Des del 21 de febrer de 2022 fins a final d'obra.

Obres.

Reurbanització i millora de l'accessibilitat del carrer San Mateo entre Pl. Manila i Pl. Pio XII.

Fase 1a

Tall de trànsit:

 • Carrer San Mateo, des de Góngora fins a Dr. Nieto, si afectar a aquestes i deixant lliure l'encreuament de Gral. Polavieja.
 • Carrer San Pablo, tram entre Dr. Nieto i Gral. Polavieja, sense afectar a aquestes.
 • Des del 7 de febrer de 2022 i fins a final d'obra.
Obres.
Ocupació de carril amb tall de trànsit i prohibició d'estacionament en Av. Ramón y Cajal, tram entre carrer Alemanya i carrer Portugal. Canvi de sentit en carrer Ab El Hamet.
 • Des del 6 de maig de 2022, amb una duració de 3 mesos.

Obres Aigües d'Alacant.