Imagen relacionada

Continguts - Policia Local

Objectius Atendre la víctima de maltractaments quan es produïsca el fet delictiu. Assessorar-la sobre tots els recursos i actuacions davant de la situació. Prendre la denúncia sobre els fets i la...
Si vosté ha perdut algun objecte que a causa de la seua grandària no puga ser-li enviat per correu, se li enviarà una carta comunicant-li'n la troballa a la seua adreça. Si els documents que...
Tots els vehicles depositats als recintes municipals Els vehicles següents es troben depositats als recintes municipals. Una vegada transcorregudes 24 hores des del depòsit, s'iniciaran les...