Imagen relacionada

Continguts - Policia Local

Objectius Atendre la víctima de maltractaments quan es produïsca el fet delictiu. Assessorar-la sobre tots els recursos i actuacions davant de la situació. Prendre la denúncia sobre els fets i la...
Si vosté ha perdut algun objecte que a causa de la seua grandària no puga ser-li enviat per correu, se li enviarà una carta comunicant-li'n la troballa a la seua adreça. Si els documents que...
Transcorregudes 24 hores des del seu depòsit, s'iniciaran les diligències necessàries per a la localització dels seus titulars documentals. En breu tindrem en marxa la plataforma web per a realitzar...