Plans d'emergència del municipi d'Alacant

Diseño de imágenes frente distintos riesgos del municipio

Els plans de protecció civil i gestió d'emergències són l'instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i estableixen els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, defineix els diferents tipus de plans. Sobre la base d'això, el municipi d'Alacant ha de disposar de Pla Territorial d'Emergència i Plans d'Actuació enfront dels riscos concrets que estableix el P.T.E.C.V. per al municipi. A més a més, l'Ajuntament elabora Plans d'Emergència d'Esdeveniment Especial en els casos en què estiga prevista una gran afluència de persones (Romeria Sta. Faç) d'acord amb l'art. 28.3 de l'esmentada llei.

Informació complementària