Normativa i tràmits municipals

Normativa Municipal:

Informació sobre projectes normatius en tramitació, així com sobre la normativa municipal vigent:

 • Ordenances Fiscals:
  • Impostos
  • Taxes
  • Preus Públics
  • Contribucions Especials
  • Ordenances Reguladores
 • Reglaments:
 • Estatuts
 • Decrets
 • Instruccions
 • Una altra normativa
 • Accedix a la Normativa Municipal ACÍ

Tràmits Municipals:

Es pot accedir a la informació detallada sobre diversos tràmits municipals, incloent el canal d'atenció (presencial, Internet, telefònic) , llocs i horaris de presentació, models de sol·licitud i documentació complementària. 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TRÀMITS EN SEU ELECTRÒNICA AMB CERTIFICAT DIGITAL 

 • Permetre elements emergents.
 • Tindre instal·lat AutoFirma 1.7.2 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
 • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.
Informació complementària