Normativa i tràmits municipals

Normativa Municipal:

Informació sobre projectes normatius en tramitació, així com sobre la normativa municipal vigent:

 • Ordenances Fiscals:
  • Impostos
  • Taxes
  • Preus Públics
  • Contribucions Especials
  • Ordenances Reguladores
 • Reglaments:
 • Estatuts
 • Decrets
 • Instruccions
 • Una altra normativa
 • Accedix a la Normativa Municipal ACÍ

Tràmits Municipals:

Es pot accedir a la informació detallada sobre diversos tràmits municipals, incloent el canal d'atenció (presencial, Internet, telefònic) , llocs i horaris de presentació, models de sol·licitud i documentació complementària. 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TRÀMITS EN SEU ELECTRÒNICA AMB CERTIFICAT DIGITAL 

 • No es pot firmar en ordinadors amb sistema operatiu iOS, només Windows. 
 • Permetre elements emergents. 
 • Tindre instal·lat i actualitzat Java. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit). 
 • Tindre instal·lat Acrobat Reader. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit).
 • La sol·licitud finalitza quan es firma el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè l'imprimisca o guarde com a resguard. Perquè la persona que realitza el tràmit puga firmar electrònicament la dita instància és necessari descarregar i instal·lar un programa específic que podrà descarregar abans d'iniciar el tràmit. Si ja ho haguera instal·lat anteriorment, no cal que ho torne a fer. 
 • Si per algun motiu deixa el tràmit sense acabar, pot reprendre-ho durant 15 dies en: www.alicante.es -> Seu Electrònica -> Catàleg de Servicis - > Accés a tràmits pendents.
Informació complementària