Legislació sobre protecció civil i gestió d'emergències.

Imagen balanza justicia

La normativa en matèria de protecció civil i gestió d'emergències és de gran amplitud. Aquesta es pot classificar atenent diferents criteris com per exemple l'àmbit administratiu i territorial o la naturalesa dels riscos, tant antròpics com naturals, existint per això àmplia legislació.
S'incorporen en aquest apartat les lleis, reglaments i plans d'interés.

Informació complementària
Documentación: 

Legislación Autonómica

Legislación Estatal