La bandera d'Alacant

Bandera de la Ciudad de Alicante

La bandera municipal d'Alacant procedeix de la contrasenya de la Província Marítima d'Alacant, integrada en el Departament Marítim de Cartagena (hui Zona del Mediterrani). 

Una Reial Orde de 30 de juliol de 1845 va establir un codi de contrasenyes perquè els vaixells nacionals matriculats en cada província marítima pogueren ser identificats, tant en la mar com a la vista dels ports. És a dir, que a cada matrícula corresponia una contrasenya.

La contrasenya assignada pel Ministeri de Marina (a què antany corresponia la regulació del tràfic naval mercant; hui correspon al de Foment) a la província marítima d'Alacant va ser una bandera blanca i blava per mitat vertical, trobant-se la mitat blanca al costat del pal o baina.

La Reial Orde de 31 d'octubre de 1857 va abolir tal sistema de contrasenyes per haver cessat les circumstàncies que el van fer necessari, però la inèrcia del seu ús, ja totalment voluntari, va arribar fins ben entrat el segle XX, sobretot pels vaixells de pesca, que, precisament, mai van tindre l'obligació d'utilitzar-lo, de manera que se la va començar a conéixer com a bandera nàutica.

L'1 de febrer de 1893, l'Ajuntament, en sessió de capítol de la mateixa data, va adoptar tal matrícula o contrasenya com a bandera de la ciutat en acordar, a proposició d'un grup de regidors, que quan se celebraren les sessions corporatives, i fins a la seua finalització, s'hissara, a la façana del Palau Consistorial, un pavelló amb els colors de la matrícula i els blasons de la ciutat al centre.

I així va començar a ser tinguda com a bandera de la ciutat.