Bases y convocatòria oberta de concurs projectes Alacant a Escena

Bases y convocatoria abierta de concurso proyectos Alacant a Escena

Es convoca el present concurs per a la selecció de 4 projectes per a la realització de “Alacant a Escena 2017”. Aquest programa atén a l'objectiu de formació i foment de l'ocupació en la Cultura inclòs en el Pla de Cultura 2017, atenent al paper de l'Ajuntament com a dinamitzador de les arts escèniques de la província d'Alacant, fomentant i promocionant aquests col·lectius i sobretot als artistes en via de consolidació professional que es dediquen a Teatre, Dansa i/o Circ.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 25 d´abril. 
 

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud de participació en el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça de l'Ajuntament nº 1 d'Alacant, bé presencialment o telemàticament amb certificat electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Serveis).

Més informació i bases ací

Inscripción
Plazo: 
10 de març de 2017 a 25 de abril de 2017
Informació complementària