Biciescola / Patinets elèctrics 2023-2024

Biciescuela

Des d'aquest enllaç, podrà sol·licitar una sessió de la Biciescola o del Taller de Patinets Elèctrics. Per favor, indique l'opció desitjada dins de la sol·licitud, en "Motius".

La Biciescola està dirigida a l'alumnat de 5è i 6è d'educació primària, a l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori, de batxillerat i de cicles formatius de la ciutat d'Alacant, perquè puga comprovar que la bicicleta és una alternativa viable per a desplaçar-se per la ciutat amb seguretat, economia, eficàcia i comoditat. Cada sessió de Biciescola estarà formada per dues parts, una teòrica dins de l'aula i una altra pràctica fora del centre educatiu.

El Taller de Patinets Elèctrics està dirigit a l'alumnat de 4t d'educació secundària obligatòria i batxillerat, així com cicles formatius, tots ells amb edat igual o superior a 15 anys. Cada taller estarà format d'una part teòrica dins de l'aula.

Amb la inscripció a través de la "cita prèvia", es considera que el centre educatiu sol·licitant d'una sessió de Biciescola accepta les "Condicions en matèria ciclista d'obligat compliment per als centres educatius que participen en la Biciescola".

Formas de Presentación