Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil

Collage fotográfico eventos de la Agrupación Local

Pertànyer a l'Agrupació de Voluntaris en cap concepte significa que existisca relació laboral o funcionarial alguna amb l'Ajuntament. El voluntari entrega el seu temps a la ciutat de manera altruista, sense contrapartida econòmica. La Regidoria de Seguretat el que fa és proveir dels mitjans als voluntaris perquè col·laboren a aconseguir les metes traçades en la Llei de Protecció Civil, organitza el seu funcionament i regeix les actuacions que han de realitzar-se.

Tota persona que desitge sol·licitar el seu ingrés en l'Agrupació de Voluntaris, haurà d'emplenar el formulari d'inscripció i presentar-lo en el Registre General de l'Ajuntament, quedant a l'espera de ser convocat per a la realització del preceptiu test psicotècnic que donarà inici a la fase d'ingrés.

Presentació
Informació complementària
Vídeos: 
Vídeo sobre normes de primers auxilis