Resolució provisional d'ajudes a entitats sense ànim de lucre

Informa l'Agència Local de Desenvolupament, Econòmic i Social
Resolución provisional de la convocatoria de “Ayudas a entidades sin ánimo de lucro con servicios de orientación profesional para el empleo”

Resolució provisional de la convocatòria d''Ajudes a entitats sense ànim de lucre amb servicis d'orientació professional per a l'ocupació'.

S'obri un termini de 10 dies hàbils a comptar del dia de la present publicació, per a esmenar errors o formular al·legacions. Les al·legacions es presentaran al Registre General de l'Agència Local de Desenvolupament per mitjà d'instància dirigida al President- Delegat. Expirat el termini i resoltes les al·legacions, s'elevarà al President- Delegat la relació d'ajudes concedides i denegades per a la seua aprovació definitiva.

Accedix a la informació ACÍ.