Resoluciô definitiva Subvencions Proyectes Asociacions en Zona Nort

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 12 de juliol del 2016, va resoldre la Convocatoria 2016 de Subvencions Zona Nort

Imagen relacionada

La Junta de Govern Local d'aquest Excm. Ajuntament, en la sessió celebrada amb data 12 de juliol del 2016, va resoldre la «Convocatòria 2016 de subvencions a entitats associatives per al desenvolupament de projectes d'actuació relacionats amb els objectius del Pla integral barris zona nord»

El contingut íntegre d'aquestes resolucions es troba en la corresponent Acta de la Junta de Govern Local publicada en l'adreça: http://w2.alicante.es/ayuntamiento/juntas.php

o en document anexe

Informació complementària