Red.es trau a licitació el contracte per a la redacció del projecte d'obra civil

'Alacant es Mou: Being Smart'
Alicante se Mueve: Being Smart

Alacant, 30 de juny de 2017

Red.es trau a licitació el contracte per a la redacció del projecte de construcció d'obra civil d'Alacant Es Mou: Being Smart'.

La Regidoria de Mobilitat i Accessibilitat informa que l'Entitat Pública Empresarial Red.es del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i Agenda Digital, ha convocat un procediment simplificat amb publicitat per a licitar el contracte de 'Servei de redacció del projecte de construcció d'obra civil i direcció facultativa per a la iniciativa Alacant Es Mou: Being Smart', amb un import de 36.000 €, a què poden optar les empreses presentant les seues ofertes fins al pròxim 3 de juliol a les 13 hores.

L'edil de Mobilitat, Fernando Marcos, va destacar que comencem a licitar el primer contracte per a aquest ambiciós projecte que suposarà situar Alacant en l'avantguarda de la innovació i aconseguir així dissenyar un nou model de ciutat intel·ligent, canviant l'actual i implementant noves polítiques per a ser un referent en la gestió de mobilitat.

El ministeri ha realitzat una invitació general per a participar en el procediment, mitjançant la publicació del present plec i del Plec de prescripcions tècniques, i Plec de condicions particulars en el perfil de contractant de l'entitat, a totes les persones físiques i jurídiques que reunisquen els requisits establits en l'apartat “Parts contractants”.

Així mateix, els licitadors hauran de presentar obligatòriament les seues ofertes a través de la plataforma de licitació electrònica del registre de Red.es (https://licitacion.red.es).

L'edil va destacar que l'objecte del contracte consisteix en la redacció del projecte d'obra, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de l'obra civil necessària per a ampliar la infraestructura de càmeres CCTV de monitorització del trànsit d'Alacant.

Per la seua banda, cal informar que el termini de duració del contracte serà de 12 mesos, i es comptabilitzarà en dues fases: en la primera es realitzarà un estudi previ i la redacció del projecte, i una segona que durarà fins a finalitzar l'execució de les obres.