Oferta d'Ocupació Pública 2017

Un total de 48 places formen l'Oferta de 2017
Oferta d'Ocupació Pública

La Regidoria de Recursos Humans, Organització i Qualitat informa de l'Oferta d'Ocupació Pública 2017, aprovada en Junta de Govern Local amb data, 28 de novembre de 2017.

Accedix a l'Oferta d'Ocupació Pública 2017 ACÍ.

Conforme a l'acord de la Junta de Govern que va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública (sessió de 28 de novembre de 2017) , les que estan previstes per a la seua convocatòria per promoció interna són 3 de Cap del SPEIS, 2 d'Inspector de la Policia Local i 6 d'Oficial de la Policia Local. En la resta dels casos, llevat que les Bases de la convocatòria preveren una altra cosa, seran lliures.

Nota:

La publicació no suposa la convocatòria de les places oferides, convocatòria que es realitzarà amb posterioritat, i es publicarà en 'Oposicions'. Per tant, amb la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública no s'obri cap termini de sol·licitud.

Informació complementària