Matriculació nou alumnat a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2021-2022

Llistats definitius d'admissió de nou alumnat
Imagen relacionada

Amb data de hui, 1 de juny de 2021, han quedat exposats en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, els llistats definitius d'admissió per al curs escolar 2021-2022, corresponents al nou alumnat matriculat a les escoles infantils del Patronat.

Pot consultar igualment els citats llistats, en els fitxers que figuren adjunts a la present notícia.

Informació complementària