Matriculació a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2022-2023

Llistats d'admissió d'antic alumnat
Imagen relacionada

Amb data de hui, 13 d'abril de 2022, han quedat exposats en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, els llistats d'admissió per al curs escolar 2022-2023, corresponents a l'alumnat actualment matriculat a les escoles infantils del Patronat.

Pot consultar igualment els citats llistats en els fitxers que figuren adjunts a la present notícia.

 

Informació complementària