Matriculació a les escoles infantils municipals per al curs escolar 2020-2021

Llistats provisionals d'admissió de nou alumnat.
Imagen relacionada

Amb data de hui, 25 de juny de 2020, han quedat exposats en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, els llistats provisionals d'admissió per al curs escolar 2020-2021, corresponents al nou alumnat  matriculat a les escoles infantils del Patronat.

Pot consultar igualment els citats llistats, en els fitxers que figuren adjunts a la present notícia.

El termini per a presentar reclamacions és del 25 al 29 de juny, tots dos dies inclosos, i es poden presentar mitjançant escrit dirigit a la Presidència del Patronat Municipal d'Educació Infantil, a través de la web municipal www.alicante.es (accedint a la seu electrònica, catàleg de serveis, altres sol·licituds no normalitzades), o en el cas d'aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, mitjançant la seua presentació presencial en la seu del Patronat, carrer Maldonado núm. 9, 2a planta. Per a efectuar el tràmit presencial serà necessari sol·licitar cita prèvia en el telèfon 965209794, o a través del correu electrònic patronato.escuelas@alicante-ayto.es.

Informació complementària